Medisch Kinderdagverblijf: nieuw dagritme brengt overzicht en regelmaat

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Medisch Kinderdagverblijf: nieuw dagritme brengt overzicht en regelmaat

Geplaatst op: 15 september 2017

Maandagochtend 8.50 uur: Maarten (5) wordt door de taxichauffeur naar zijn groep in het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) in Haren gebracht . Maarten loopt in één rechte lijn naar de plank met foto’s van de pedagogisch medewerkers. Hij checkt de gezichten en kijkt om zich heen. Inderdaad, ze zijn er allemaal. Maarten kan beginnen aan zijn eerste taak: de spullen uit zijn tas opruimen.

Het pedagogisch basisklimaat optimaliseren

Met het MKD willen we kinderen een behandeling geven die optimaal aansluit bij hun behoeften. Daarom leggen wij continu onze werkwijze onder de loep. Als we mogelijkheden voor verbetering zien, kan dit tot een pilot leiden. Zo ook afgelopen jaar in Veendam, waar een nieuwe werkwijze uitgeprobeerd werd, gebaseerd op duidelijkheid en structuur.

De groepen hebben elke dag dezelfde bezetting, zowel wat betreft groepsgrootte als de medewerkers. Zo houden de kinderen overzicht en voelen ze zich vertrouwd met hun omgeving. Door de korte lijntjes hebben onze medewerkers nog beter zicht op de kinderen. Voor iedereen is duidelijk wat de bedoeling is en hoe we werken. Overdracht tussen collega’s is niet meer nodig. De kleinere teams en de stabiele groepsgrootte en -samenstelling bieden zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers extra overzicht en regelmaat. Daar profiteert het kind van. Een nieuwe dag betekent - nog meer dan eerst -  voortbouwen op wat we de dag ervóór hebben bereikt.

Nieuwe weekindeling

De kinderen werken nu volgens een nieuwe, vaste weekindeling. Maandag, dinsdag en woensdag gaan zij naar de behandelgroep. Kinderen die hieraan toe zijn, volgen op donderdag en vrijdag onderwijs bij gespecialiseerd onderwijsaanbieder RENN4, in hetzelfde gebouw. Dat werkt.

Zo ook voor Maarten. Hij ziet elke dag dezelfde gezichten in de groep én krijgt extra kansen. Hij kan nu vijf dagen per week terecht bij het MKD. Op donderdag en vrijdag gaat hij naar de klas. Samen met de leerkracht van RENN4 werken we nóg gerichter aan zijn ontwikkeling. Zodat hij uiteindelijk kan doorstromen naar volledig onderwijs.

MKD van Elker kent twee locaties; Haren en Veendam.

Geschreven door Relinde van der Wal, pedagogisch medewerker MKD Haren.