Medisch Kinderdagverblijf: nieuw dagritme brengt overzicht en regelmaat

Aanmelding & advies

050-5239494

Print pagina

Medisch Kinderdagverblijf: nieuw dagritme brengt overzicht en regelmaat

Geplaatst op: 15 september 2017

Maandagochtend 8.50 uur: Maarten (5) wordt door de taxichauffeur naar zijn groep in het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) in Haren gebracht . Maarten loopt in één rechte lijn naar de plank met foto’s van de pedagogisch medewerkers. Hij checkt de gezichten en kijkt om zich heen. Als hij ziet dat we er allemaal inderdaad zijn, kan hij gaan beginnen aan zijn eerste taak: de spullen uit zijn tas opruimen.

Het pedagogisch basisklimaat optimaliseren

Het MKD legt doorlopend de werkwijze onder de loep om mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Waar mogelijk worden aanpassingen gedaan in de werkwijze om nóg effectiever te kunnen behandelen. In maart is de locatie in Veendam al gestart met een pilot van de nieuwe werkwijze. Een indeling die maakt dat groepen elke dag dezelfde bezetting kennen, zowel wat betreft groepsgrootte als bezetting van de medewerkers. Dit leverde overzicht en vertrouwdheid op voor zowel kinderen als pedagogisch medewerkers. Kortere lijntjes maken dat de blik op elk kind nog scherper gesteld kan worden. Het pedagogisch basisklimaat is op deze manier nóg steviger neergezet zetten zodat kinderen daar nog sneller van profiteren. Overdracht tussen collega’s is niet meer nodig. Een  nieuwe dag betekent, nog meer dan eerst; voortbouwen op wat de dag ervóór bereikt is.

Nieuwe weekindeling

Sinds 4 september ziet dit overzicht van de aanwezige medewerkers voor Maarten er  elke dag hetzelfde uit. De zeven behandelgroepen van de MKD’s van Elker kennen sindsdien een nieuwe weekindeling. Maandag, dinsdag en woensdag gaan de kinderen naar de behandelgroep. Kinderen die hieraan toe zijn, volgen op donderdag en vrijdag onderwijs bij  RENN4, in hetzelfde gebouw als het MKD. RENN4 verzorgt gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met specifieke behoeftes op het vlak van leren en gedrag. Kleinere teams en een stabiele groepsgrootte en -samenstelling. Deze  verandering biedt zowel de pedagogisch medewerkers als de kinderen  extra overzicht en regelmaat

Voorheen waren de MKD’s van Elker  4 dagen geopendDe groepsgrootte was wisselend omdat de kinderen 3 van die 4 dagen konden komen. De spreiding over 4 dagen betekende een groter bereik en tegelijkertijd meer wisselingen. Kinderen zagen doorgaans een wisselende groep kinderen en een wisselend team aan pedagogisch medewerkers.

Voor Maarten betekent het dat hij elke dag dezelfde gezichten op het overzicht ziet. Hij kan daarnaast 5 dagen werken aan zijn ontwikkeling omdat hij ook op donderdag en vrijdag nog naar de klas gaat. Samen met de leerkracht van  RENN4 werken we nóg gerichter aan zijn vaardigheden om hem door te kunnen laten stromen naar volledig onderwijs.

MKD van Elker kent twee locaties; Haren en Veendam.

Geschreven door Relinde van der Wal, pedagogisch medewerker MKD Haren.