Nieuws

MDFT, samen sterk als gezin

14 mei 2019

Soms kan het gebeuren dat het thuis even niet meer gaat tussen ouders en jongeren. Bijvoorbeeld doordat een jongere worstelt met schulden, verslaving of gedragsproblemen. Elker biedt in deze situaties MDFT (Multi Dimensionele Familie Therapie).

Wat is MDFT?

MDFT is een intensieve gezinstherapie met twee tot drie sessies per week. Een gezin kan baat hebben bij MDFT als het opvoeden en opgroeien van een jongere (12-18 jaar) even niet goed verloopt. De kracht van MDFT is dat niet alleen het gezin, maar ook de directe omgeving van de jongere bij de behandeling betrokken wordt. Zoals school, vrienden, maar ook de sportclub. Iedereen die invloed kan uitoefenen op het gedrag van een jongere. Alles hangt immers met elkaar samen.

MDFT duurt gemiddeld 6 maanden met als doel om de communicatie tussen de verschillende gezinsleden te verbeteren. Wanneer de band verbetert, nemen de problemen af en er is meer vertrouwen in een toekomst samen.

Samenwerking

Onze hulpverleners zijn altijd benieuwd naar nieuwe inzichten. Daarom werkt ons MDFT team nauw samen met het MDFT team van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Zo maken zij gebruik van gemengde intervisie groepen en staat er regelmatig een groot teamoverleg op de planning om kennis met elkaar uit te wisselen en uiteraard eigen kennis te verbreden. 

Daarnaast wordt MDFT steeds vaker ingezet in onze gesloten en justitiële jeugdinrichting.

Positieve resultaten familietherapie

Omdat we het belangrijk vinden dat al onze jongeren de best passende zorg krijgen, evalueert het MDFT team samen met het gezin na afloop hoe zij de behandeling hebben ervaren. Uit het cliënttevredenheidsonderzoek afgelopen jaar is gebleken dat jongeren onze MDFT behandeling met een 8,3 beoordelen! Na de familietherapie geven gezinnen aan dat zij voldoende geleerd hebben om na onze ondersteuning zelfstandig verder te gaan. 

‘’Dankzij een betrokken hulpverlener die met ons bleef puzzelen, kunnen wij weer verder met onze zoon. Een aanpak die werkt vanuit hoop, écht contact en een gezinsgerichte aanpak’’. (Merel)

Benieuwd naar meer informatie over deze behandeling? Bekijk het hier.