Marlies kan nu denken aan haar toekomst Hulpvorm

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Marlies kan nu denken aan haar toekomst Hulpvorm

Geplaatst op: 26 juni 2015

Nieuwe Perspectieven werkt

Marlies heeft al veel verschillende begeleiders gehad. Ze is negentien jaar, 29 weken zwanger en heeft sinds deze week een eigen dak boven haar hoofd.
Toen de problemen haar te veel werden, trok ze zelf aan de bel. Marlies krijgt ambulante hulp van Annabel Werkman van Elker, via de hulpvorm Nieuwe Perspectieven.

Annabel Werkman legt uit dat Nieuwe Perspectieven zich richt op jongeren tussen 12 en 23 jaar met meervoudige problemen: “Het is een traject van tien weken, waarbij we samen met de jongere de problemen op alle leefgebieden in kaart brengen en aanpakken - denk aan huisvesting, financiën, school, werk, vrije tijd, huishouden, gezondheid en netwerk. In de eerste vier weken bekijken we samen wat de jongere zelf kan en waar hulp bij nodig is. In de resterende zes weken zetten we het netwerk van de jongere in en spreken we af wie wat doet. ” Het doel van Nieuwe Perspectieven is hulp bieden om te voorkomen dat de jongere afglijdt naar een crimineel bestaan.

Alles ging fout

Marlies heeft een stressvolle jeugd gehad. In haar pubertijd ging ze in zichzelf snijden en kreeg ze zelfmoordneigingen. Marlies: “Ik heb een tijdje in Driever’s Dale gewoond (een instelling voor mensen met een lichtverstandelijke beperking). Ik ging daarna op mezelf wonen met hulp van thuisbegeleiding van AndersOm. Maar het ging niet goed met me, ik had veel ruzie en ik dreigde weer terug te vallen in mijn oude gewoonten. Er was gedoe met mijn ex, en alles ging fout. Ik ging niet naar school. Ik ben toen via het MJD met Elker in contact gekomen.”

Jonge-moedergroep

Annabel: “Dat is een hele goede eigenschap van Marlies: zelf om hulp vragen. Ze belt gewoon een instantie en zoekt hulp. Na een kennismakingsgesprek zijn we meteen gestart met de methodiek Nieuwe Perspectieven. Het eerste doel was om een eigen woonplek te vinden. Dat is vlot gelukt dankzij het systeem van loting dat Acantus hanteert bij woningtoewijzing. Verder heb ik geholpen om haar financiën op orde te brengen, mee te gaan naar de verloskundige, haar mee te laten doen met de Jonge-moedergroep van MJD en nog veel meer. Het is nu duidelijk welke ondersteuning en begeleiding Marlies nodig heeft.”

Netwerk inschakelen

Een belangrijk element binnen Nieuwe Perspectieven is het inzetten van het netwerk van de jongere en van omringende instanties. Annabel: “Jongeren zoals Marlies hebben vaak niet zo’n helpend netwerk. Toch zijn er een paar mensen die haar helpen: Humanitas helpt haar met haar financiën, een vroegere begeleider heeft laminaat in haar nieuwe huis gelegd, er zijn vrienden die haar gezelschap houden en haar oma gaat soms mee naar het ziekenhuis. Bij de Jonge-moedergroep van MJD heeft ze contact met andere zwangere jonge vrouwen en krijgt ze tips. Zelf heeft Marlies al veel babyspullen geregeld. Nu de tien weken van het traject van Nieuwe Perspectieven bijna voorbij zijn, gaan Marlies en ik binnenkort met haar netwerk om de tafel om vervolgafspraken te maken. Belangrijk is om goed af te spreken wie wat doet en na vier weken te kijken of dat gelukt is.”

Dagelijks contact

Marlies kan nu denken aan haar toekomst: “Ik ga een thuisstudie visagie doen. En ik wil er zijn voor mijn kleine meid. Ik heb er alles voor over dat het goed met mijn kindje gaat. Ik vind het heel jammer dat de hulp van Annabel bijna voorbij is. In die tien weken hadden we dagelijks contact: dat was heel fijn. Annabel kwam wel drie keer per week langs. Zonder haar had ik dit huis nooit gehad. Zij luistert heel erg goed en ze besprak altijd alles samen met mij. Dus niet achter mijn rug om. Dat is belangrijk, want ik moet het immers zelf doen in de toekomst”.

 

Nieuwe Perspectieven in het kader van de transitie Jeugdzorg

Elker werkt binnen Nieuwe Perspectieven nauw samen met de partners in de CJG’s en sociale wijkteams. Onder ouders, verwijzers, samenwerkingspartners en de jongeren zelf is de tevredenheid over de aanpak groot: de hulp is snel, flexibel, intensief en heeft een outreachend karakter. Ook is men tevreden over de manier waarop het netwerk van de jongere zelf en de sleutelfiguren van instanties worden ingeschakeld. Daarmee past Nieuwe Perspectieven goed in het transitie-denken. Want uiteindelijk gaat het erom dat de jongeren zelf verder kunnen en weten hoe ze een netwerk kunnen opbouwen, onderhouden en inschakelen.