Nieuws

Maak kennis met onze cliëntenraad

13 mei 2019

Elker hecht veel waarde aan de mening van ouders en jongeren. Daarom vinden wij de cliëntenraad ook een belangrijk onderdeel van de organisatie. De cliëntenraad komt op voor de belangen van de jongeren van Elker en het belang van kwalitatief volwaardige hulpverlening. Leden zijn jongeren zelf, maar ook (stief)ouders of ex-cliënten. De cliëntenraad wil graag zichtbaar zijn, zowel intern en extern. Met name extern ligt er een taak voor de cliëntenraad om herkenbaar te zijn in deze soms wat turbulente tijden in de jeugdzorg.

Verbetertips

Op 4 april jl. heeft de cliëntenraad in gezamenlijkheid met de LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) een bijeenkomst voor de verschillende cliëntenraden in de jeugdzorg-sector georganiseerd. Dit is voor het eerst dat een dergelijke bijeenkomst in het Noorden is georganiseerd. Een belangrijk vraagstuk bij deze bijeenkomst was: “hoe bereiken we onze achterban?” Onderling zijn er tips uitgewisseld en dat maakte de avond zeer waardevol. De cliëntenraad is er trots op dat de opkomst hoog was en hoopt dat dit in de toekomst zo blijft.

De Cliëntenraad van Elker gaat een aantal tips in de praktijk brengen. Zo gaan ze kijken of zij de jongeren op de groepen op de juiste manier bereiken.

 

Aandacht voor verschillende onderwerpen

De cliëntenraad houdt meerdere vergaderingen per jaar. Bij deze vergaderingen worden de beleidsvoornemens en de algemene gang van zaken besproken en worden medewerkers vanuit Elker betrokken. Onderwerpen die passeren, zijn bijvoorbeeld: de veiligheidsbeleving van de jongeren en de uitkomsten van verschillende tevredenheidsonderzoeken.

Wil je ook meepraten en meedenken? De cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten over de cliëntenraad, stuur dan een e-mail naar clientenraad@elker.nl