Maak kennis met KEES!

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Maak kennis met KEES!

Geplaatst op: 14 maart 2016

KEES is hét kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding in Noord Nederland. Door verschillende partijen die te maken hebben met cliënten in een (complexe) scheiding wordt alle aanwezige kennis verzameld en digitaal beschikbaar gesteld. Ook de beschikbare (effectieve) interventies worden bijeengebracht. Het doel hiervan is om de problematiek voor kinderen, die geconfronteerd worden met (complexe) scheidingssituaties, tot een minimum te beperken. Dit wordt bereikt door vroegtijdig signaleren en vervolgens het inzetten van de meest passende hulp.

KEES stelt kennis en deskundigheid beschikbaar. Deze is gericht op het vroegtijdig signaleren van een mogelijke problematische scheiding tot en met de interventies bij (complexe) scheidingen. Er wordt een taxatie-instrument ontwikkeld voor professionals om vroegtijdig het risico op het ontstaan van een problematische scheiding te signaleren. Ook wordt een flowchart ontwikkelt die hulpverleners en cliënten ondersteunt bij het vinden van de meest passende hulpverlening.

KEES is een samenwerkingsverband tussen Yorneo, Elker, Jeugdhulp Friesland, Fier, Humanitas, NHL, PIONN, UMCG, Taskforce voorkomen kindermishandeling Noord Nederland en gemeenten.

KEES volgen? Dat kan vooralsnog alleen op twitter via @PlatformKEES.