Nieuws

Lichte groei pleegzorg in 2019

14 jul 2020

In 2019 hebben 16.700 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van 23.272 kinderen. Het aantal pleegkinderen is met 530 toegenomen in vergelijking met 2018. Op 31 december 2019 woonden 19.042 jeugdigen bij pleegouders. De cijfers komen uit de Factsheet Pleegzorg 2019 van Pleegzorg Nederland, onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Met de lichte groei van pleegzorg is ook het aantal jeugdigen dat wacht op een plaatsing bij pleegouders toegenomen.

Toename pleegouders

Afgelopen jaar zijn landelijk 2.778 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat zijn er 8% meer dan in 2018. In 2019 hebben ruim 10.000 mensen informatie over pleegzorg opgevraagd. Dat is een toename van 12% in vergelijking met een jaar eerder. Ook bij Elker zien we een lichte stijging in het aantal ingeschreven pleeggezinnen. “De campagne ‘Open je wereld.nu’ lijkt haar eerste vruchten af te werpen”, aldus Ruud Stevens bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland. “Ook wordt de lokale samenwerking tussen gemeenten en pleegzorgaanbieders bij de werving van nieuwe pleegouders steeds vanzelfsprekender. Onderdeel van deze campagne is de Week van de pleegzorg.

Provincie Groningen

In 2019 organiseerden de pleegzorgaanbieders in de provincie Groningen; Leger des Heils, William Schrikker Gezinsvormen en Elker samen met Stichting Pleegwijzer diverse activiteiten tijdens de Week van de Pleegzorg. Mede dankzij de (landelijke)publiciteit rondom deze week bezochten aanzienlijk meer belangstellenden de informatiebijeenkomsten in de Groningen. De Week van de Pleegzorg wordt dit jaar gehouden van 28 oktober t/m 4 november.

Tekort pleegouders met name voor deeltijdpleegzorg

Ondanks de toename van het aantal nieuwe pleegouders wachtten op 31 december 2019, 970 kinderen op pleegzorg. Ongeveer de helft van de jeugdigen die wachtten is aangemeld voor deeltijdpleegzorg, meestal voor de weekeinden. Deeltijdpleegzorg biedt de mogelijkheid om met lichte hulp een uithuisplaatsing te voorkomen. Weekendpleegouders bieden een kind een ontspannen weekend en ouders krijgen ruimte om weer op te laden. Dat draagt bij aan het versterken van het preventief lokale jeugdbeleid. Ruud Stevens: “Het aantal pleegouders dat beschikbaar is voor deeltijdpleegzorg blijft helaas achter bij de toenemende vraag. Veel mensen denken bij pleegzorg aan fulltime zorg. Met de campagne ‘Open je wereld.nu’ gaan we de mogelijkheden van weekendpleegzorg dit jaar extra onder de aandacht brengen.”

Wil je bekijken op pleegouderschap bij jou past? Neem gerust contact op met de medewerkers van pleegzorg via VVO@elker.nl. De eerstvolgende informatiebijeenkomst vindt plaats op 15 september, de locatie wordt nader bekend gemaakt.