Lancering Jez

Aanmelding & advies

050-5239494

Print pagina

Lancering Jez

Geplaatst op: 13 februari 2014

Voor kinderen en jongeren met lichte tot matige problemen waarvan het de verwachting is dat de psychische klachten binnen 12 gesprekken aangepakt kunnen worden, bestaat er sinds vandaag Jez.

Jez is een nieuwe organisatie voor Basis GGz. Op 1 januari 2014 zijn in de GGz de termen eerstelijns- en tweedelijnszorg vervallen. Daarvoor in de plaats zijn de ‘Generalistische Basis GGz’ en de ‘Gespecialiseerde GGz’ gekomen.

Wat is Jez?

Jez biedt hulp aan kinderen en jongeren in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en heeft in deze drie provincies meerdere locaties. Jez staat voor Jongeren en Zorg.

Met de lancering van Jez bundelen twee instellingen die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen en jongeren hun krachten, om zo tot een snellere diagnose en daarmee een snellere behandeling te komen van de lichte psychische problematiek van kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren krijgen binnen twee weken hulp van Jez, als zij daarvoor een verwijzing hebben. De website www.jez.nl is vandaag gelanceerd, zodat ouders, jongeren en doorverwijzers makkelijk en laagdrempelig toegang kunnen krijgen tot de hulp van Jez.

Coöperatieve vereniging

Jez is een coöperatieve vereniging voor de generalistische Basis GGz, opgericht door Elker en OCRN. Jez is een open organisatie. Andere instellingen en vrijgevestigde praktijken kunnen lid worden van de coöperatie en gebruik maken van het aanbod en de ondersteuning van Jez.