Kortdurende specialistische kind- en gezinshulp in de wijk

Aanmelding & advies

050-5239494

Print pagina

Kortdurende specialistische kind- en gezinshulp in de wijk

Geplaatst op: 14 maart 2016

In de gemeenten binnen de provincie Groningen werkt Jez, in samenwerking met OCRN en Elker, binnen een nieuw integraal traject: Kortdurende specialistische kind- en gezinshulp in de wijk. Het unieke van deze manier van zorg verlenen zit in de combinatie van de brede maar gespecialiseerde weging van wat er speelt bij een cliënt en daarnaast de mogelijkheid om inzet te leveren vanuit Jeugdzorg en de JeugdGGZ voor één cliënt.

Dit is een ondersteuningstraject waarin jeugdigen met een psychische ondersteuningsvraag en bijvoorbeeld gezins-/systeemproblematiek terecht kunnen. Het is een traject dat op maat en drempelloos kan worden ingezet en dat aansluit op de gewone leefomgeving. Het kan worden ingezet binnen het wijkteam vanuit de gedachte: licht waar mogelijk en intensief waar nodig.

Binnen dit traject, dat als werktitel ‘Kortdurende specialistische kind- en gezinshulp in de wijk' heeft gekregen, werken professionals vanuit de domeinen jeugdzorg en de JeugdGGZ in aansluiting met de basisteams aan casussen die bij wijkteams binnenkomen. OCRN, Elker en Jez willen hier graag hun expertise aan laten bijdragen.

Er wordt gestart met vraagverheldering en zorggeleiding, zodat duidelijk kan worden waar en hoe de cliënt het beste kan worden geholpen. Hierin wordt gekeken naar jeugdige/gezin en context. Er wordt informatie opgehaald over krachten en klachten en probleembesef, motivatie en draagkracht; dit ter ondersteuning van de besluitvorming over mogelijke in te zetten ondersteuning. Er is geen eis voor diagnosestelling binnen het Traject, maar het kan zo zijn dat er wel een diagnose wordt gesteld. Hiervoor worden passende disciplines ingezet. Na de vraagverheldering wordt bepaald welk vervolgtraject kan worden ingezet. Dit wordt gedaan in samenwerking met de cliënt, ouders en regievoerende medewerkers van het wijkteam.

De in te zetten ondersteuning binnen het Integrale Traject kan bestaan uit verschillende onderdelen die kunnen worden uitgevoerd in (nabijheid van) het wijkteam. Het kan gaan om consultatie van specialismes binnen OCRN en Elker, aanvullende diagnostiek, kortdurende behandeling van de jeugdige (max 12 gesprekken, bijvoorbeeld kortdurende CGT of EMDR) of kortdurende laagdrempelige opvoedondersteuning aan opvoeders/ gezinssysteem en context om de vaardigheden van opvoeders te versterken.

Heeft u hierover vragen, wilt u graag meer zien of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Koen Kieneker, via het telefoonnummer van Jez (050-8200921) of via k.kieneker@jez.nl