Kennis hebben is vermogen, kennis delen is kracht

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Kennis hebben is vermogen, kennis delen is kracht

Geplaatst op: 12 december 2017

Kent u het Kenniscentrum Jeugdhulp al? Dit onderdeel van Elker – Het Poortje zorgt er mede voor dat onze professionals goed opgeleid blijven. Ook faciliteert het Kenniscentrum Jeugdhulp opleidingen voor externe professionals.  

Wat doet het Kenniscentrum Jeugdhulp?

In 2016 is het Kenniscentrum Jeugdhulp opgericht met het doel om alles ten aanzien van opleidingen en gerelateerde ontwikkelingsvraagstukken te bundelen. De jeugdhulpverlening is sterk aan het veranderen. Dit vraagt van professionals om zichzelf te blijven ontwikkelen om zo een goed antwoord te kunnen geven op de cliëntvraag. Zo hebben alle jeugdhulpverleners zich in de afgelopen jaren moeten registreren bij SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Ter ondersteuning van de professionals zijn de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkeld.

Trainingen, reflectie en case-review

Het Kenniscentrum Jeugdhulp ondersteunt dit proces van zorgen voor gekwalificeerde professionals door intern en extern medewerkers te trainen, kennis te delen en bestaande kennis te borgen. Een voorbeeld is de training Beroepsethiek, als verplicht onderdeel van de (her)registratie bij SKJ. Deze training wordt intern, maar ook extern aangeboden. Evenals de training Gespreksvoering Seksuele Ontwikkeling, gebaseerd op het Vlaggensysteem.

Naast training van medewerkers is er ook aandacht voor reflectie. Het Kenniscentrum Jeugdhulp ondersteunt dit bijvoorbeeld door het begeleiden van en zorgen voor opstarten van intervisie. Een andere vorm van reflectie is de zogenaamde Case Review. Case Review is een uit Engeland afkomstige werkwijze waarbij met alle betrokkenen wordt teruggekeken op een casus met ernstige problematiek. Met de bedoeling om van elkaar te leren: wat is er gebeurd en gedaan en hoe kunnen we dit verbeteren in toekomstige vergelijkbare situaties?

Ouderschap na Scheiding

Soms gaat een scheiding gepaard met zoveel strijd dat overleg en samenwerking tussen ouders niet meer mogelijk is. De training Ouderschap Na Scheiding (ONS) geeft jeugdhulpverleners handvatten om hulp te kunnen bieden aan ouders in een conflict. Hulpverleners die in de ONS methodiek worden getraind zijn hier zeer enthousiast over en waarderen deze training gemiddeld met een 7.9. Onze trainers gaan inmiddels het hele land door om deze methodiek te trainen en de opgedane kennis te verspreiden, onder andere in de sociale wijkteams.

Werk jij als jeugdhulpprofessional en ben je geïnteresseerd in het trainingsaanbod van Kenniscentrum Jeugdhulp? Bekijk hier ons aanbod of mail naar kenniscentrum@elker-hetpoortje.nl voor meer informatie.