Jongleren: Participeren op de arbeidsmarkt

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Jongleren: Participeren op de arbeidsmarkt

Geplaatst op: 14 oktober 2014

Met ingang van 2014 het project Jongleren is een samenwerking tussen Elker en NOVO. Met dit project willen we jongeren optimaal laten participeren op de arbeidsmarkt. De jongeren hebben vaak te maken met meervoudige problematiek waardoor ze extra begeleiding nodig hebben om een duurzame aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt.

Voor wie is Jongleren?

Jongleren richt zich op jongeren van 16 t/m 27 jaar die een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben, meervoudige problematiek ondervinden zoals problemen met psychische en lichamelijke gezondheid en gedragsproblemen. Het merendeel van deze doelgroep ontvangt een Wajong-uitkering. Jongleren richt zich op jongeren die ingeschreven staan of een indicatie hebben bij NOVO of Elker. De samenwerking richt zich op zorg, hulpverlening en re-integratie.

Welke activiteiten

Elke deelnemer die begint aan het project kan een individuele coach toegewezen krijgen of alleen deelnemen aan ontbijt en sport. Dit vindt elke donderdag plaats in de Sporthal Selwerd (Vensterschool) van 10:00 tot 12:00 uur. Verder organiseren we excursies en buitenactiviteiten in de zomer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lonneke Richardson: 06-11 77 64 87
Kees Damhuis: 06-48 13 86 58
Joost van de Werf: 06-11 49 89 93