Jaarverslagen over 2017 zijn gepubliceerd

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Jaarverslagen over 2017 zijn gepubliceerd

Geplaatst op: 31 mei 2018

Elker en Het Poortje hebben de jaarverslagen over 2017 afgerond en gepubliceerd. In het jaarverslag wordt financiële verantwoording afgelegd over het jaar 2017. Klik hier om de jaarverslagen te bekijken.

Daarnaast heeft Elker nog het jaarverslag Beschermd Wonen gepubliceerd. Bescherm Wonden biedt begeleiding aan jongeren tussen 17 en 27 jaar bij het zelfstandig wonen. In het jaarverslag Beschermd Wonen blikken we terug op 2017 en legt Elker verantwoording af over de uitvoering van de kwaliteit van de ondersteuning binnen Beschermd Wonen. Het jaarverslag geeft inzicht in de wijze waarop Elker cliënten bij haar kwaliteitsbeleid heeft betrokken en hoe de kwaliteitsbeoordeling heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan.