Nieuws

“It takes a village to raise a child”

16 mrt 2023

Dat was één van de take home messages van onze collega’s Hanna van Heerde, gedragswetenschapper en Isabelle Vogel, kinderarts-sociale pediatrie.  

Heleen Frieswijk, regisseur minor kind en jeugd vroeg via Jacqueline Beverwijk, dean Hanze verpleegkunde, Hanna en Isabelle iets te vertellen over kleuters die wij bij Elker behandelen bij de Multidisciplinaire Dagbehandeling kind & gezin (Medisch kinderdagverblijf). Deze uitnodiging namen ze uiteraard met alle plezier aan; bij Elker vertellen we tenslotte graag over ons mooie werk! Het resulteerde in een boeiend gastcollege voor een dertigtal derdejaars studenten van Verpleegkunde minor kind en jeugd afgelopen dinsdag.

In het college legden Hanna en Isabelle vooral focus op het kind én het gezin. De studenten kunnen later terechtkomen bij consultatiebureaus en ziekenhuizen en dáár komen de kinderen en de gezinnen die we bij Elker kunnen helpen. Er is dan toch niets fijners dan de studenten nu al te laten weten dat wij er ook zijn én wat we doen? Tijdens de interactieve presentatie waarin studenten konden meedoen via mentimeter, kwamen zowel informatie over behandelingen van Elker als enkele casussen uit de praktijk voorbij. Vol enthousiasme vertelden onze collega’s over de mogelijke redenen van aanmelding. Ze legden daarbij uit wie allemaal betrokken zijn in het multidisciplinaire team, zoals de pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener, gedragswetenschapper/orthopedagoog, kinderarts sociale pediatrie, de psychomotorische therapeut maar ook collega’s van buiten Elker zoals de GZ-psycholoog van Accare, de Logopedist Kinderpraktijk Groningen en RENN4. Omdat het college gegeven werd aan studenten verpleegkunde, werd er in het bijzonder ingegaan op de rol van de medische discipline als onderdeel van multidisciplinair behandelteam.

We kijken met veel plezier terug op deze middag. Bedankt Hanzehogeschool voor de uitnodiging en wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar!