Integraal onderwijs-zorg aanbod bij verblijf Elker

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Integraal onderwijs-zorg aanbod bij verblijf Elker

Geplaatst op: 04 oktober 2017

Onderwijs is de sleutel naar duurzame reguliere participatie in de samenleving. Jongeren met complexe problemen lopen vaak op meerdere domeinen vast waaronder onderwijs en of arbeid. Er is geconstateerd dat jongeren gebaat zijn bij een integraal traject voor behandeling én onderwijs als er sprake is van verblijf. Dit aanbod is er nog niet in de provincie Groningen. Elker wil daarom dit integrale aanbod gaan bieden; een driemilieuvoorziening, maar ook de samenwerking in onderwijs-zorgarrangementen gericht op een zo regulier mogelijke deelname aan onderwijs. Samen met Portalis willen we toewerken naar een dekkend aanbod op het gebied van Dagbesteding/Onderwijs/Arbeid voor jongeren die bij Elker in verblijf/behandeling zijn. Tijdens deze samenwerking willen we tevens verkennen hoe we elkaar kunnen versterken in de uitvoering van deze programma’s.

Uitvoering

Vanaf 1-10-2017 wordt er onderwijs geboden op de locatie Haydnlaan. Collega's van Portalis (Onderwijsinstelling die o.a. het onderwijs verzorgt binnen Het Poortje en Woodbrookers) zullen het onderwijs verzorgen. Dit wil niet zeggen dat alle jongeren in verblijf standaard naar de school op locatie gaan, maar dat we met de onderwijsexpertise vanuit Portalis samen de verantwoordelijkheid nemen om naast behandeling ook te zorgen voor een passend perspectief op onderwijs, dagbesteding of arbeid. Dit kan soms kort deelname zijn aan onderwijs van Portalis, of samen met de loopbaangebeleider kijken hoe we de schoolloopbaan van een jongere succesvol laten verlopen of weer opbouwen.

In het schooljaar 2017-2018 wordt dit al werkend met elkaar vorm gegeven. Vanuit Portalis komt expertise mee in de vorm van docenten, schoolpsycholoog, loopbaanbegeleider en teamleider. Samen met het unithoofd, coördinerend groepsleider en een gedragswetenschapper nemen we de verantwoordelijkheid.

Wilt u meer informatie hierover neem dan contact met Team Aanmelding & Advies (050-5239494).