Innovatieatelier Beschermd Wonen en Opvang

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Innovatieatelier Beschermd Wonen en Opvang

Geplaatst op: 11 mei 2017

De Groninger gemeenten willen vernieuwende initiatieven die zich richten op de positieve gezondheid en wonen en zorg graag belonen. Het gaat dan om initiatieven:

•Die ervoor zorgen dat kwetsbare burgers lichtere vormen van begeleiding nodig hebben in plaats van zware begeleiding

•Die de door- en uitstroom van cliënten uit Beschermd Wonen en Opvang bevorderen. Zodat mensen zo snel mogelijk een eigen onderdak en een veilige omgeving (terug) vinden. Bijvoorbeeld door de inzet van informele zorg, eigen netwerken en ervaringsdeskundigheid.

Drie van de vier pitches vanuit Elker (en Het Kopland) zijn door de eerste ronde gekomen. In het kort:

  • Pitch Zwerfjongeren (samen met Het Kopland): een opvang op te zetten die als doel heeft om zwerfjongeren (in de leeftijd van 17 t/m 27 jaar) een rustpunt/moment van bezinning en nieuwe mogelijkheden/ een toekomstperspectief te bieden en zo het zwerven stoppen.
  • Pitch eat en meet: Er is een veilige drempelloze plek nodig waar jongeren ervaren zichzelf te kunnen zijn, ergens bij te horen, positieve ervaringen op kunnen doen. Vanuit die ervaring kunnen vervolgstappen worden gezet, in bijvoorbeeld eigen eet en hobby bijeenkomsten. Deze plek bestaat al maar voldoet ten dele, er is een te kort aan werkbanken en kookplekken en de aanvragen blijven komen.
  • Pilot Talentenreis; Buitenlandse reizen die door jongeren zelf bij elkaar worden verdiend door klussen te doen. De reis zelf is een “ervarend leren” trip.

De volgende stap is het schrijven van een bedrijfsplan. Wanneer het bedrijfsplan beoordeeld is wordt ook daadwerkelijk het budget toegewezen. Uiteraard blijven we de voortgang volgen en delen.