Ieder kind heeft een netwerk, hoe klein dit ook is.

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Ieder kind heeft een netwerk, hoe klein dit ook is.

Geplaatst op: 18 december 2015

Tsjechen geïnteresseerd in werkwijze van Elker

Vorig jaar was Elker Pleegzorg op werkbezoek in de gemeente Zlin, in Tsjechië. Dit jaar kwamen Tsjechische staatssecretarissen en beleidsmakers uit de gemeente Zlin voor meer informatie over Elker Spoedhulp. Men reageerde enthousiast en wilde veel over de ervaringen horen tijdens dit werkbezoek. De regio Zlin wil zich richten op het ambulantiseren van de jeugdzorg, om de bedbezetting lager te krijgen.

Bas Stuurwold, coordinator van de uitwisseling met  Zlin vanuit de Hanzehogeschool kent Elker nog van zijn periode bij Jeugdbescherming Noord (voorheen Bureau Jeugdzorg, red.), en weet wat Elker in huis heeft. In zijn ogen heeft Elker Spoedhulp het goed voor elkaar, en kan de Tsjechische regio hier veel aan hebben. Spoedhulp heeft in korte tijd de bedbezetting bij verschillende verblijfsgroepen kunnen reduceren, dit onder andere door de werkwijze die Spoedhulp hanteert. 

Oplossingsgericht werken
Tijdens het bezoek afgelopen mei, hebben de project­leiders uit Zlin in Groningen een masterclass gevolgd van Ilona Schuiling, werkzaam bij Elker op de afdeling  Spoed­hulp. Zij vertelde tijdens de drie uur durende Masterclass over de werkwijze van Spoedhulp bij Elker. De lezing ging dieper in op de werkzame factoren en wat er nodig is om de methodiek die Elker hanteert uit te kunnen voeren. Ook werden er aandachtspunten genoemd waar tegen aan kan worden gelopen tijdens de methodiek. Ilona vertelde over het samenwerken met externe partijen en doorverwijzers.

Kijkend naar de methodiek van Spoedhulp in de praktijk valt vooral het systeemgerichte werken op en het vertrouwen en overtuiging in de eigen methodiek. Dat spreekt de gemeente Zlin aan.  Zo zegt Ilona: ‘Ieder kind heeft een netwerk, hoe klein dit netwerk ook is. Er zijn ouders, broertjes of zusjes, familieleden, klasgenoten of een betrokken buurvrouw.

Het is belangrijk om te zoeken naar dit netwerk en dit te gebruiken.’ De Tsjechen willen graag de hulp meer laten aansluiten bij het systeem en leren hoe zij het netwerk van het kind hierbij kunnen inzetten. Een kind blijft altijd het kind van zijn of haar ouders en altijd de grote broer of het kleine zusje. Een kind kan nooit los gezien worden van de context. Jezelf als expert op het gebied van spoedhulp zien, vertrouwen op de methodiek die zich bewezen heeft, dat  is wat  de Tsjechische delegatie graag wil overnemen.

Trainingen

Vanuit Tsjechië is de wens geuit voor meer master­classes van Elker. Binnenkort starten er trainingen in de gemeente Zlin voor hulpverleners. Deze trainingen zijn gericht op het oplossingsgericht werken in de zorg.

Wat is ambulantiseren?

Ambulantiseren is de ontwikkeling om mensen met een beperking zo normaal mogelijk te kunnen laten participeren en de benodigde hulp aan huis te bieden. De geboden hulp aan huis kan variëren van een of twee contacten per week tot dagelijkse intensieve thuishulp, spoedhulp thuis of intensieve gedragskundige begeleiding.