Nieuws

Hogere erkenning voor methodiek IAG

21 okt 2020

Vorig jaar december heeft het landelijk Platform IAG de nieuwe erkenningsaanvraag voor de herschreven methodiek IAG ingediend bij de Databank Effectieve Jeugdinterventies. In eerste instantie werd de methodiek door de commissie onder voorbehoud erkend.

Afgelopen september is de aangepaste aanvraag opnieuw beoordeeld door de erkenningscommissie. En dat leverde goed nieuws op. IAG heeft de definitieve erkenning gekregen.

Effectladder

Door deze erkenning komt de methodiek IAG een trede hoger op de effectladder van Databank Effectieve Jeugdinterventies. Hiermee heeft de methodiek trede 3: doeltreffend, bereikt. Dit betekent dat de methodiek volgens de eerste aanwijzingen effectief is. De nieuwe erkenning is mede gebaseerd op recent onderzoek waarin de effectiviteit van IAG is vastgesteld. 

Elker mede-eigenaar

Elker is samen met verschillende landelijke samenwerkingspartners mede-eigenaar van de methodiek IAG. In 2013 – 2014 is op landelijk niveau de methodiek IAG herschreven. In 2015 had de methodiek de erkenning van trede 2: veelbelovend (theoretisch goed onderbouwd), al verkregen en is de methodiek inmiddels dus weer een trede gestegen.