Geslaagde netwerklunch Team Aanmelding & Advies Elker

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Geslaagde netwerklunch Team Aanmelding & Advies Elker

Geplaatst op: 13 december 2017

Op 16 november organiseerde Team Aanmelding & Advies (A&A)  voor de eerste keer een netwerklunch voor jeugdconsulenten vanuit de Sociale Teams, CJG’s en WIJ-teams in de provincie Groningen. Het was een geslaagde bijeenkomst met een opkomst van meer dan 30 jeugdconsulenten.

De bijeenkomst

Marlou Borger van Team A&A vertelt: ”Het programma begon met een introductie van het team.  En waarvoor kunnen de jeugdconsulenten terecht bij Team A&A? Ook leuk om te weten waar wij ons allemaal mee bezig houden. Team A&A is iedere werkdag bereikbaar voor consultatie en advies en tussen 9.00 -11.00 uur ook via de chat via www.elker.nl. Daarbij organiseren wij iedere woensdagochtend een casusoverleg, waarbij medewerkers van Elker en  verwijzers van andere organisaties kunnen aansluiten om een casus in te brengen. Ook is het mogelijk om ons te vragen om deel te nemen aan een zorgoverleg op locatie. De medewerkers van Team A&A zijn daarnaast verbonden aan de afdeling Vraagverheldering. Vraagverheldering kan ingezet worden wanneer de hulpvraag nog onvoldoende helder is, of wanneer er vragen zijn welke hulp het meest passend is voor de jongere en/of het gezin.“

Goede gesprekken en wederzijds begrip

Daarnaast was er ruimschoots aandacht voor het aanmeldproces van cliënten bij Elker. Het doel was om gezamenlijk met de jeugdconsulenten te kijken naar dit proces en antwoorden te krijgen op de vragen: Hoe kan dit het beste op elkaar aansluiten? Welke hulp is al geboden en wat is er nog voor nodig? Als het aanmeldproces zo efficiënt mogelijk is ingericht, kunnen beide partijen er voor zorgen dat ze de cliënt zo snel mogelijk de juiste hulp kunnen bieden. Zowel de jeugdconsulenten als Team A&A hebben een aantal punten besproken die hiervoor van belang zijn; zoals het invullen van het verwijsformulier op de website en het aanleveren van volledige inhoudelijke informatie.

Er kwam een mooi gesprek op gang, waaruit bleek dat voor het merendeel van de aanwezigen het aanmeldproces van Elker goed aansluit. In dat gesprek bleek ook dat er verschillende werkwijzen zijn en dat maakt dat het voor een jeugdzorgaanbieder als Elker een uitdaging is om goed aan te sluiten. Omgekeerd begrijpt Elker dat de jeugdconsulenten van de Sociale Teams, CJG’s en WIJ-teams te maken hebben met allerlei aanmeldprocedures van de diverse zorgaanbieders.

Rondleiding Haydnlaan

Marlou Borger: “Gedurende de lunch was er ook ruimte om elkaar beter te leren kennen en ervaringen met elkaar te delen. Na de lunch was er een rondleiding langs verschillende afdelingen aan de Haydnlaan in Groningen. Tijdens de rondleiding hebben we bij verschillende afdelingen een kijkje mogen nemen. Zo zijn we langs geweest bij crisisopvang, het Moeder-Kind Project (dagbesteding, onderdeel van Handmade Hopes) en bij de trauma-groepen. Deze groepen bestaan uit de verwerkingsgroep huiselijk geweld en de verwerkingsgroep seksueel misbruik. Bij iedere afdeling werd er door een medewerker over het hulpverleningsaanbod verteld.

Wij bedanken de mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de netwerklunch en kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst!”

Lees meer over team Aanmelding & Advies van Elker.