FACT Jeugdteam gestart in Groningen!

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

FACT Jeugdteam gestart in Groningen!

Geplaatst op: 20 mei 2014

Op 1 mei is in de stad Groningen een FACT Jeugdteam gestart. FACT Jeugdteams zijn multidisciplinaire en flexibele teams die vastgelopen jongeren en soms ook gezinnen weer op de rails helpen. Het gaat om jongeren die door hun complexe problematiek, problemen hebben op meerdere levensgebieden. Te denken valt aan problemen met hun ouders, jongeren die werkloos en/of dakloos en vaak ook verslaafd zijn, die geen inkomen hebben en die niet meer naar school gaan.

Samenwerkingsverband

Het Groningse FACT Jeugdteam is een samenwerking van Elker, Accare en VNN. Iedere organisatie heeft goed gekwalificeerde en ervaren medewerkers voor dit team geleverd.

Crisis oplossen

FACT Jeugdteam is een multidisciplinair samengesteld en biedt ambulante zorg in de directe woonomgeving aan de jongere en start vanuit de thuissituatie. De jongeren zijn vaak zorgmijdend en kunnen niet bij de reguliere hulpverlening terecht of deze is ontoereikend gebleken. De ondersteuning van FACT Jeugd is in eerste instantie sterk crisisoplossend en probleemgericht. Het uitgangspunt van het FACT Jeugdteam is om opname te voorkomen.

Aanmelden

Het FACT Jeugdteam heeft een uitvalsbasis op het terrein van Elker aan de Haydnlaan, van waaruit de hulpverleners vertrekken en waar het secretariaat is gevestigd.

FACT Jeugd Groningen richt zich op jongeren die wonen in de stad Groningen, Ten Boer en Haren.   
Aanmeldingen kunnen gedaan worden via factteam.jeugd.groningen@accare.nl. Of u kunt bellen naar: 06-46045221 (bereikbaar tijdens kantooruren).

FACT Jeugd Groningen, Haydnlaan 6, 9722 CH Groningen