Elker zoekt gezinshuisouders

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Elker zoekt gezinshuisouders

Geplaatst op: 20 januari 2016

Elker Pleegzorg wil het aantal gezinshuizen verder uitbreiden. Met gemeenten in de provincie Groningen zijn hierover afspraken gemaakt.

Het aantal gezinshuizen in Nederland groeit vanuit de steeds groter wordende behoefte om kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen, zoveel als mogelijk in een gezinssituatie te laten opgroeien.

Een gezinshuis is een vorm van jeugdzorg waarin gezinshuisouder(s) op professionele wijze vorm geven aan de verzorging, opvoeding en begeleiding van maximaal vijf kinderen.

Meer informatie leest u hier: Download Gezinshuisflyer def.pdf