Elker ontvangt subsidie van ZonMw

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Elker ontvangt subsidie van ZonMw

Geplaatst op: 25 juni 2015

De afdeling Hulp Bij Scheiding van Elker heeft in samenwerking met Jeugdhulp Friesland en gemeenten, subsidie gekregen van ZonMw  (De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) voor het opzetten van een kennisplatform Noord Nederland. Het doel van dit ontwikkelproject is kennis delen, effectieve preventie, ketenzorg en behandeling bundelen voor en door de samenwerkende partners en daardoor de problematiek voor kinderen, die geconfronteerd worden met (v)echtscheidingssituaties, tot een minimum te beperken.

Inhoud kennisplatform

Het kennisplatform is een samenwerking tussen verschillende partijen in Noord Nederland die te maken hebben met cliënten in een (v)echtscheiding. De gemeentes zijn nadrukkelijk betrokken in dit project door de kwartiermakers van de provincie Groningen en Friesland die de gemeentes van deze provincies vertegenwoordigen. Door middel van het platform wordt alle kennis die aanwezig is verzameld en beschikbaar gesteld. Tevens worden de beschikbare (effectieve) interventies bijeen gebracht.

Het kennisplatform stelt deze kennis en deskundigheid beschikbaar. De kennis richt zich op het vroegtijdig signaleren van een mogelijke problematische scheiding tot en met de interventies bij vechtscheidingen. Gedurende het project wordt een taxatie-instrument ontwikkeld die ondersteunend is bij het vroegtijdig signaleren van het ontstaan van een problematische scheiding. Tevens wordt er een flowchart ontwikkelt die cliënten en hulpverleners ondersteunt bij het vinden van de meest passende hulpverlening. Deze instrumenten richten zich primair op de twee Noordelijke provincies, maar er is ook aandacht voor de mogelijkheid om deze instrumenten landelijk in te kunnen zetten. Via digitale ondersteuning worden de instrumenten en de kennis beschikbaar gesteld.

Het wordt een platform dat onderzoek faciliteert, interventies monitort en onderzoekt en waarin Noord-Nederland samenwerkt om de problematiek voor kinderen geconfronteerd met echtscheidingssituaties tot een minimum te beperken. Doel is dat de juiste hulp wordt ingezet, licht als het kan, zwaar indien nodig. Bij de ontwikkeling van dit kennisplatform wordt samengewerkt met partijen die in de Noord Nederland betrokken zijn bij echtscheiding situaties. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande structuren zoals taskforce voorkomen kindermishandeling Noord Nederland.

Meer informatie kun je hier lezen.