Elker boekt met PMTO-therapie zeer goede resultaten

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Elker boekt met PMTO-therapie zeer goede resultaten

Geplaatst op: 03 januari 2019

Sinds een jaar biedt Elker PMTO-therapie aan. Inmiddels werken er 3 PMTO-therapeuten bij Elker en boeken we zeer goede resultaten met de gezinnen die deze therapie hebben gehad.

Inge Reijnders, gedragswetenschapper en PMTO-supervisor: “PMTO staat voor Parent Management Training Oregon. Het is een op maat gemaakte en intensieve therapie voor ouders van een kind (of meerdere kinderen) tussen de 4 en 12 jaar met vastgeroeste opvoedstrategieën en -patronen die niet eenvoudig omkeerbaar zijn. PMTO is eigenlijk opvoeden PLUS. Ouders krijgen (nieuwe) vaardigheden aangeleerd om het gedrag van hun kind positief te veranderen. Hierdoor worden de opvoedingsvaardigheden versterkt en vermindert de opvoedingsbelasting. Er gaat een preventieve werking van uit. Door als ouders nu te investeren in je kind, kan zwaardere hulpverlening op latere leeftijd worden voorkomen. PMTO is ook geschikt voor ouders die in scheiding liggen en samen zoeken naar de juiste opvoedstrategie. Of pleegouders die een pleegkind met lastig gedrag krijgen.”

Ouders gaan oefenen, oefenen, oefenen

Er wordt o.a. gewerkt aan beter contact krijgen met een kind, op tijd grenzen stellen, samen problemen oplossen, benadrukken wat een kind goed doet en zorgen dat een kind beter gaat luisteren. Inge: “Gedurende een periode van 15 tot 25 weken is het vooral oefenen, oefenen, oefenen. Ouders krijgen handvatten om te kunnen reageren in iedere situatie”.

Blijere ouders

PMTO is bewezen effectief en de ouders die bij Elker PMTO-therapie hebben gehad zijn hier erg positief over. Om de effectiviteit te meten, vullen ouders vragenlijsten in bij de start van de therapie en bij de afsluiting. Hieruit blijkt dat ouders bij de start het gedrag van het kind zeer problematisch vinden en zeer belastend. Aan het eind van de therapie is het problematische gedrag sterk verminderd, voelen ouders de opvoeding als minder belastend, hebben ze een betere relatie met hun kind en voelen ze zichzelf gelukkiger. “Vooral dat laatste is een belangrijk punt. We hebben een aantal vaders en moeders gehad die op het randje stonden van een burn-out. De PMTO-therapie heeft dit kunnen voorkomen, doordat ze weer grip op de opvoeding kregen. Cijfers en grafieken zijn mooi, maar dát doet nog meer met mij. Een fantastisch resultaat voor deze ouders”, sluit Inge trots af.

Meer informatie?

Neem dan gerust contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker: aanmelding@elker.nl of 050 – 523 94 94.