E-magazine Aandacht voor het jonge kind

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

E-magazine Aandacht voor het jonge kind

Geplaatst op: 02 oktober 2017

Jonge kinderen slopen geen bushokjes, veroorzaken geen overlast op straat. Dat is dan ook precies de reden waarom ze vaak over het hoofd worden gezien als het over problemen van jeugdigen gaat. Maar dat wil niet zeggen dat die er niet zijn. Binnen de muren van hun eigen huis of op school kunnen jonge kinderen wel degelijk voor grote problemen zorgen. Bijvoorbeeld omdat ze heel slecht slapen, geen contact maken of driftbuien hebben. Gedrag met heel veel impact.

Gelukkig kunnen we vaak helpen, bijvoorbeeld met behandeling thuis of op school of een traject op ons medisch kinderdagverblijf (MKD). Jonge kinderen zijn immers vaak nog goed beïnvloedbaar. Bovendien kan aandacht op jonge leeftijd problemen op latere leeftijd voorkomen. Wist u dat maar liefst 60 procent van onze cliënten jonger is dan 12 jaar?

Daarom ben ik ook zo blij met dit magazine in het kader van de Week van de Opvoeding, helemaal gericht op deze kinderen die hun hele leven nog voor zich hebben. Het staat vol met mooie verhalen van cliënten, zorgverleners en collega’s, waaruit steeds weer blijkt dat we het allemaal samen doen. Neem het verhaal van Lars, wiens moeder nauw betrokken was bij de psychomotorische therapie, zodat ze thuis verder kon oefenen. Of de ouders van Milan, die voor de moeilijke beslissing kwamen te staan om hun zoon naar het MKD te sturen.

Ik wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit magazine heel hartelijk bedanken en wens u veel leesplezier. Lees hier het magazine.

Evelyn Spakman

Unithoofd Elker