De gegevens van uw kind vastgelegd

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

De gegevens van uw kind vastgelegd

Geplaatst op: 13 januari 2015

De gegevens van uw kind vastgelegd

Uw kind krijgt jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Voor ieder kind dat jeugdhulp ontvangt, wordt een dossier aangemaakt dat alle relevante gegevens over de hulp bevat. In deze factsheet wordt kort aangegeven waar het dossier toe dient, welke gegevens erin staan, welke rechten ouders en kinderen zelf hebben en wat er met het dossier van het kind gebeurt nadat de behandeling beëindigd is.

Deze factsheet heeft uitsluitend betrekking op dossiers in het kader van de verlening van jeugdhulp zoals in de Jeugdwet vastgelegd. Voor de dossiers van jeugdbescherming, jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming gelden deels andere regels.