De dag van het Team Aanmelding en Advies

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

De dag van het Team Aanmelding en Advies

Geplaatst op: 26 juni 2015

Hoe ziet een gemiddelde werkdag bij het Team Aanmelding en Advies van Elker eruit? Lees hier “de ochtend van Gerard” en “de middag van Elsa”. Gerard Numan is één van de medewerkers en Elsa Zwart is de coördinator. Er wordt gewerkt vanuit kantoor aan de Hereweg in Groningen. De missie: snel en accuraat beantwoorden van vragen over jeugdhulpverlening voor iedereen in de provincie Groningen en ook voor buitenprovinciale aanmeldingen. Het team bestaat uit ervaren hulpverleners die weten welke zorg Elker kan bieden en hoe dat geregeld kan worden. Het Team Aanmelding en Advies wordt regelmatig geëvalueerd en de effectiviteit van de diensten wordt onderzocht. Dat er veel vragen leven, is inmiddels al wel duidelijk. Op sommige dagen staat de telefoon roodgloeiend. 

Gerards logboek

Half 8. De wekker, douchen, ontbijten en dan op de fiets vanaf de Oosterparkwijk. Met de lift naar kantoor op de vierde verdieping en daar tref ik Elsa, die vanochtend het meldpunt spoedzorg bemant. Ik installeer mij aan het bureau tegenover haar en zet mijn computer aan. Ik open het (speciaal voor ons team ontwikkelde) registratiesysteem. Headset op, klaar voor mijn rol.

Half 9. De lijn staat net open en daar belt een backofficemedewerker van de gemeente Groningen.

Ze wil een jongere plaatsen en vraagt mij om de juiste productcode. Die moet ik opzoeken. Daarna belt er een gescheiden vader. Emotioneel.  Zijn dochter woont nu bij haar moeder en nu hoort hij uit meerdere bronnen dat zijn dochter weer mishandeld wordt in het nieuw samengestelde gezin. Vader heeft ooit hulp van Elker gehad en zoekt steun. Ik hoor dat hij behoorlijk ten einde raad is. De hulpverlener in mij wil graag aan de slag, maar ik besef dat ik er beter aan doe deze vader de nieuwe route te wijzen. Dus als hij gekalmeerd is, zeg ik: “ik begrijp uw frustratie goed, maar ik kan u nu niet verder helpen, maar mijn collega bij het CJG wel” en breng hem daarna in contact met het CJG bij hem in de buurt, waar hij verder geholpen wordt.”

Half 10. Joyce belt. Zij werkt bij het CJG Veendam en is gemandateerd hulpverlener. Dat houdt in dat zij cliënten mag aanmelden bij Elker. Zij schetst mij Kari, een meisje van vijf jaar dat opvallend gedrag vertoont: overassertief, overmatig volwassen aan de ene kant, achter in haar ontwikkeling aan de andere kant. Joyce ziet zorgsignalen. We praten wat verder door, ik deel de zorgen en stel voor dat Joyce Kari aanmeldt voor de daghulp, waarbij we ambulant starten voor een periode van zes weken - in de eigen omgeving van het kind. Ik noteer alles netjes en check bij Joyce of ik het goed noteer, zodat ik het kan inbrengen in het wekelijkse casusoverleg op de woensdagochtend. Ik spreek met Joyce af dat ik ervoor zorg dat ze woensdagmiddag gebeld of gemaild wordt over de uitkomst van het casusoverleg.

Kwart over 10. Roel, jeugdreclasseerder van Jeugdbescherming Noord belt met de vraag of wij een woonplek kunnen bieden voor een jongen van 18+. De regels voor 18+ jongeren zijn specifiek en om de vraag goed te kunnen beantwoorden vanuit Elker, noteer ik de gegevens en vraag ik mijn collega Wilma contact op te nemen met Roel om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Wilma werkt al sinds jaar en dag met de 18+ doelgroep. Voor ons is het heel fijn dat wij een beroep kunnen doen op de vakcollega’s van Elker die thuis zijn in de materie, zodat we ook dit soort vragen snel goed kunnen beantwoorden.

Half 11. Collega Hansje belt over een cliënt wiens ouders een eigen bijdrage moeten betalen. Of dat verplicht is en hoeveel het dan is? Het antwoord is complex: ja inderdaad, die bijdrage is verplicht, maar er is momenteel nog wel discussie over het wel of niet innen van deze bijdrage - en dat verschilt per gemeente.

Ik verwijs Hansje naar de website van het CAK voor de detailinformatie. De bedragen veranderen sowieso nogal eens, dus ik adviseer Hansje om deze site geregeld te raadplegen.

Vanaf 11. Er is, zoals elke dag, nog heel wat regel- en checkwerk te doen. Ik werk alle losse eindjes bij, neem de details door met Elsa en stap op de fiets naar De Bolder, Dagbehandeling voor kinderen 6 - 12 jaar in Lewenborg, waar ik naast mijn baan bij het Team Aanmelding en Advies ook werk. 

Elsa’s logboek

Om half 1. Ik zeg Gerard gedag en ik begroet Astrid die vanmiddag de spoedzorg doet en stort me op het werk voor Aanmelding en Advies. Eerst de mailbox uitmesten: een vraag, een aanmelding, navraag over een aanmelding. Oh mooi, een verwijzing van een huisarts, die rechtstreeks een meisje verwijst naar Elker. Dat mag de huisarts tegenwoordig inderdaad doen. Zeventien, gedragsproblemen, onzeker en verdrietig. Wat er precies speelt is nog onduidelijk. Ook deze aanmelding gaan we woensdag in het casusoverleg bespreken en dan kijken we wie er vanuit Elker naar het gezin kan gaan voor de vraagverheldering. Ik zal dat woensdag ook terugkoppelen met de huisarts.

Tussen half 2 en half 4. Het loopt wat door met vragen. Collega Frederika komt langs. Ze wil ouders het traject “Ouderschap na Scheiding” aanbieden en wil weten of ze administratief nog zaken moet regelen. Een vader belt:
“Ik ben nou aangemeld bij gezinshulp bij Elker. Ik wil zeker weten dat ik wel een aardige hulpverlener krijg!” Een casemanager vraagt wanneer de zorg voor zijn cliënt van start zal gaan. Tussen de vragen door werk ik het teamrooster bij op ons whiteboard en ik geef op verzoek van Gerard een antwoord door aan een collega die vanochtend gebeld had.

Om half 4. Ik pak nog eens even het oorspronkelijke plan erbij, waarin we de doelen voor het Team Aanmelding en Advies hebben beschreven en ik noteer een paar zaken die in de praktijk anders lopen dat we gedacht hadden. Dit is belangrijk voor de evaluatie die we gaan doen.

Vijf uur. Ik ruim op. Met de auto eerst langs de supermarkt, dan naar huis in Leek. Na het eten speer ik weer terug naar Groningen. Koorrepetitie van mijn koor “Musical Anders”. Even lekker iets heel anders!      

Wilt u advies of wilt u een cliënt aanmelden? Dat kan. Bel gerust met het Team Aanmelding en Advies van Elker. Tel 050 - 5239494. Ook bereikbaar via e-mail: aanmelding@elker.nl 

Team Aanmelding en Advies is van start gegaan op 1 januari 2015.

Dit om ervoor te zorgen dat de vragen uit de samenleving na de transitie snel en adequaat worden beantwoord door professionals, die allen van de werkvloer komen en daardoor heel goed aan kunnen sluiten bij de vraag van de cliënt, maar ook van de professionals.