Nieuws

Consortium Kleinschaligheid

6 jan 2023

In een kleinschalig verblijf is meer ruimte en aandacht voor jongeren en begeleiders. Hierdoor kunnen we beter passende begeleiding, zorg en onderwijs bieden. In de residentiële jeugdzorg kiezen we om die reden steeds vaker voor kleinschalige groepen en voorzieningen in plaats van voor een grote groepen van acht tot 12 kinderen.
Maar wat is precies kleinschalig? En hoe geef je dit het beste vorm? Wat werkt en hoe houd je het betaalbaar? In het landelijke Consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp werken praktijkinstellingen, onderzoekers en ervaringsdeskundigen samen om de beweging richting kleinschaligheid zo goed mogelijk vorm te geven. Ook wij zijn actief deelnemer van dit consortium. Wat Elker betreft is kleinschaligheid de toekomst, die bij ons al gestart is. 

Op 30 maart organiseren wij een Toekomstconferentie over kleinschalig werken. Kijk hier voor meer info.