Bezoek Tsjechische delegatie

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Bezoek Tsjechische delegatie

Geplaatst op: 20 november 2018

Van 13-15 november bracht een Tsjechische delegatie van de provincie Pardubice een bezoek aan verschillende jeugdzorginstellingen in Groningen, de Hanze Hogeschool en de provincie Groningen. Doel van hun bezoek was om te kijken hoe de jeugdzorg in Groningen is ingericht zodat ze ervan kunnen leren en hun ervaringen mee kunnen nemen naar hun eigen provincie in Tsjechië. In 2015 is er een afvaardiging van een andere provincie (Zlin) op bezoek geweest. Zij waren destijds onder de indruk van de beddenreductie bij Elker. Vanuit onze ervaringen is dat ook in Zlin gelukt! Ook beschikken ze tegenwoordig over professionele pleegzorgnetwerken en een goede adequate ambulante dienstverlening.

Op 14 november schoven ze daarom aan bij Elker Pleegzorg en spoedhulp.

 

Pleegzorg

Collega’s van pleegzorg hebben laten zien hoe pleegzorg wordt ingezet als adequate vervanging voor institutionele zorg aan kwetsbare kinderen. Tijdens dit bezoek kwamen alle aspecten van professionele pleegzorg aan bod. Van werving van pleeggezinnen, matching tussen kind en gezin tot aan de begeleiding van pleeggezinnen. Een aantal jaren geleden hebben medewerkers van Elker Pleegzorg in Zlin masterclasses gegeven en trainingen gegeven over de werkwijze van Elker.

Spoedhulp

Tijdens het bezoek aan spoedhulp werd uitgelegd hoe Elker de afgelopen 10 jaar met veel succes een beddenreductie van minimaal 50% heeft gerealiseerd. Elker heeft dit behaald door altijd eerst ambulant in te steken op de crisis, óók waar de noodzaak voor een crisisbed evident lijkt. Daar waar de crisis plaats vindt gaan we met het hele systeem en iedereen die betrokken is aan de slag.

Elker maakt hierbij gebruik van de methodieken Ambulante Spoedhulp en Families First, die tijdens de masterclass zijn toegelicht. We maken gebruik van de crisis en zien dat als kans om mét het systeem gedragsverandering in gang te zetten en in veel gevallen (langdurige) uithuisplaatsing te voorkomen.

Reacties van de bezoekers:

“We waren in de pauze al meteen aan het overleggen wat we bij thuiskomst meteen kunnen invoeren van wat hier is verteld!”

“Het is mooi om te zien dat het inhoudelijke uitgangspunt dat een kind onderdeel is van een systeem en er dus mét het systeem gewerkt moet worden, oplevert dat er minder residentiele bedden nodig zijn!”