Bestuurder Elker - Het Poortje neemt afscheid

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Bestuurder Elker - Het Poortje neemt afscheid

Geplaatst op: 30 september 2016

Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest bij Elker - Het Poortje zal Joop van der Vlugt per 1 oktober 2016 de organisatie verlaten. Hij heeft zich de afgelopen 15 jaar als bestuurder van Het Poortje en de laatste 2,5 jaar ook als bestuurder van Elker ingezet voor de ontwikkeling van de zorg en behandeling voor kinderen en jongeren. Verbinding en vernieuwing vormen de rode draad in zijn werk voor de organisatie. Hij heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de positionering van Elker - Het Poortje in het veranderende werkveld en de verbinding van de specialistische zorg die wij bieden aan de maatschappelijke context van kinderen en jongeren die een beroep op ons doen

Feestelijk afscheid

Op 29 september heeft de bestuurder feestelijk afscheid genomen van Elker – Het Poortje. De Kinderombudsman, Margrite Kalverboer, leidde een interessant forum over de recente ontwikkelingen in de jeugdhulp. Met behulp van enkele jongeren die binnen Het Poortje verblijven, heeft zij belicht wat deze ontwikkelingen voor de jongeren hebben opgeleverd. Dit door enkele thema’s, die de jongeren belangrijk vinden, te bespreken om zo te horen hoe de jongeren hun verblijf ervaren en wat de inspanningen van onze instelling en de professionals voor hen betekenen. Na het forum belichtten enkele sprekers vanuit verschillende invalshoeken de bijdrage van Joop aan de ontwikkeling van de organisatie. Wij zijn Joop van der Vlugt erg erkentelijk voor zijn inzet en professionaliteit en willen hem bedanken voor een fijne samenwerking!

 

Elker – Het Poortje