Nieuws

Aangepast opnamebeleid

23 mrt 2020

Elker hanteert, in ieder geval tot en met 1 september, een aangepast opnamebeleid. Wij hanteren bij de uitvoering van onze hulpverlening de richtlijnen van het RIVM. Daarom maken we dagelijks de afweging of we voldoende vitale medewerkers hebben om verantwoorde zorg te leveren. Is dit niet geval, dan nemen we passende maatregelen, zowel uit veiligheidsoogpunt voor onze cliënten als voor onze medewerkers.

Telefonische of digitale ondersteuning

Tot 1 september kijken we per cliënt of en hoe we de zorg op een zo verantwoorde wijze kunnen vormgeven. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we besluiten:

  • een cliënt op de wachtlijst te zetten;
  • tijdelijk digitale of telefonische ondersteuning te bieden ter overbrugging;
  • direct digitale en telefonische begeleiding of behandeling te bieden.

In situaties waarin de veiligheid van een kind en/of gezin in het geding is, nemen we contact op en bekijken we wat er mogelijk is in de huidige situatie.

Onveiligheid of crisis

Het uitgangspunt en onze verantwoordelijkheid daarbij is net als altijd: de veiligheid van kinderen en/of het gezin staat centraal en is leidend. We handelen onmiddellijk als die veiligheid in gevaar komt en doen wat we kunnen volgens de richtlijnen van het RIVM.

Ambulant

De ambulante hulp in het gezin (thuis of bij Elker op locatie) wordt, indien er geen directe noodzaak is of sprake is van veiligheidsrisico’s, tijdelijk uitgesteld of door middel van telefonisch/digitaal contact opgepakt. Wanneer vanwege veiligheidsrisico’s bezoek in het gezin wel noodzakelijk is, hanteren we de richtlijnen van het RIVM.

We hopen op uw begrip!

Vragen?

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met het team Aanmelding & Advies. Dit kan telefonisch 050 523 94 94 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 12.30). Maar ook bereikbaar via e-mail: aanmelding@elker.nl