Hulp bij ernstige problemen

Geweld, misbruik of een scheiding: het zijn ervaringen die grote impact kunnen hebben op je ontwikkeling. Elker helpt kinderen om dit soort ingrijpende gebeurtenissen een plek te geven.

Hoe kan je hiermee omgaan en wat kunnen je ouders voor je betekenen? Afhankelijk van je vraag en de oorzaak van het trauma biedt Elker trainingen, verwerkingsgroepen en therapieën om je verder te helpen.

Hulp bij seksueel misbruik en kindermishandeling

Elker is gespecialiseerd in het bieden van hulp bij het verwerken van trauma’s die veroorzaakt zijn door seksueel misbruik en kindermishandeling. Wat vast staat is dat je er niet mee moet blijven rondlopen en hulp moet zoeken. Als je een trauma hebt door seksueel misbruik of kindermishandeling. Voor vragen hierover kun je terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of chat of bel met iemand van de Kindertelefoon op 0800 0432 (gratis). Elke dag van 14.00 - 20.00 uur.

Veelgestelde vragen

Ik heb een probleem. Wat moet ik doen?

Blijf er niet mee rondlopen. Bespreek het met iemand uit je omgeving (bijv. met iemand van je school) of bel met 0800 - elkerhulp (0800 - 355374857).

Doelgroep / Thema('s): Jongeren , Hulp in het gewone leven , Hulp bij mijn ontwikkeling , Help, mijn ouders zijn gescheiden , Hulp bij crisis , Wat heb ik? , Ik kan niet meer thuis wonen , Hulp bij ernstige problemen

Meedenken over wat Elker voor jongeren kan betekenen?

Jouw mening telt! Word lid van de clientenraad, hier kun je invloed uitoefenen op thema's die belangrijk zijn voor jou.

Doelgroep / Thema('s): Jongeren , Hulp in het gewone leven , Hulp bij mijn ontwikkeling , Help, mijn ouders zijn gescheiden , Hulp bij crisis , Wat heb ik? , Ik kan niet meer thuis wonen , Hulp bij ernstige problemen

Ik wil een klacht indienen over mijn hulpverlening, kan dat?

Ja, dat kan. Toch hopen we dat je in een goed gesprek met je hulpverlener en/of zijn leidinggevende tot een goede oplossing komt. Mocht dat nu niet lukken, dan is de klachtencommissie er voor jou.

Doelgroep / Thema('s): Jongeren , Hulp bij mijn ontwikkeling , Hulp bij crisis , Hulp bij ernstige problemen