Print pagina

Hulp die thuis wordt ingezet bij een crisis.

Voor wie

Je kan tot 18 jaar worden aangemeld, de  andere gezinsleden worden bij de hulpverlening betrokken. Minstens één van je ouders moet bereid zijn om mee  te werken aan de hulp.

Aanleiding

Wanneer kan je worden aangemeld:
• Er is sprake van een crisis;
• Je kan bijna niet meer thuis wonen;
• De veiligheid van jou en je broers/zussen is ernstig bedreigd.

Doel

• Je kan weer veilig thuis wonen
• Problemen thuis zijn verminderd.
• Er is een advies gekomen voor mogelijk andere hulp

Achterliggende gedachte

  • Jouw veiligheid staat voorop;
  •  In ieder gezin zijn mogelijkheden tot  verandering;
  • Een crisis biedt extra mogelijkheden tot  verandering;
  • Spoedhulp is gericht op het versterken van de positieve krachten binnen het gezin.

Aanpak

Jij en je ouders worden geholpen in maximaal 28 dagen. De spoedhulpwerker richt zich samen met jou en je ouders op het creëren van rust en overzicht binnen jullie gezin.  De hulp is intensief, 5-15 uur per week. Huisbezoeken zijn zoveel mogelijk in aansluiting op de agenda/situatie van jou en de rest van jullie gezin. De hulp kan snel ingezet worden en na inzet kunnen jullie zelfstandig verder of met andere hulp. Spoedhulp is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

Duur en contact

De hulp start binnen 24 uur na aanmelding en  duurt maximaal 28 dagen. Voor vragen kun je bellen naar Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail: aanmelding@elker.nl

 

Door snelle inzet Spoedzorg vanuit CJG Beijum heeft het gezin de crisis kunnen bezweren en zijn zij nu in staat om weer samen in één huis te wonen.