Print pagina

Je helpen met je problemen en zorgen dat je weer verder kunt.

Voor wie

Je bent tussen de 12 en 18 jaar en je hebt verschillende problemen. Je bent bijvoorbeeld verslaafd aan drugs of drank, gaat niet meer naar school, of je bent opgepakt, thuis gaat het niet goed, of misschien heb je psychische problemen.

Aanleiding

Je hebt verschillende problemen en thuis gaat het niet meer goed. Je ouders voelen zich vaak schuldig, zijn wanhopig en/of machteloos. Vaak wordt een (tijdelijke) uithuisplaatsing als laatste redmiddel gezien.

Doel

MDFT laat je jouw problemen inzien en steunt je bij het oplossen van die problemen. Het programma blijkt in de praktijk goed te werken. De meeste jongeren die het volgen zijn positief over MDFT en maken het programma helemaal af.

Achterliggende gedachte

Door de problemen aan te pakken, zal je beter functioneren op school of werk. Daarnaast ook een betere band met het gezin en vrienden opbouwen en je vrije tijd besteden op een wijze die meer past bij je leeftijd. Elker stelt zichzelf als doel om uithuisplaatsing van jou te voorkomen of te verkorten. De plaatsing wordt gezien als een time-out van het verblijf van de jou in het gezin. Aanleidingen kunnen zijn, de wens om;
- conflicten samen te hanteren
- problemen samen leren op te lossen
- huisregels en afspraken na te komen
- opvoedvaardigheden te versterken
- positief naar elkaar te kunnen kijken
- als gezin te kunnen praten en luisteren

Aanpak

In de eerste maand worden de problemen en de verbeteringen die jij en je ouder(s) willen bereiken in kaart gebracht. Jij  en je ouder(s) stellen dit, samen met de MDFT-therapeut, vast.

Een doel bijvoorbeeld zijn om geen of minder alcohol/ drugs te gebruiken, je aan de regels te houden of weer naar school te gaan. Ondertussen werken je ouders aan andere doelen, zoals meer als team samenwerken in de opvoeding, beter voor zichzelf zorgen of duidelijk grenzen stellen. Vaak komt dit ten goede aan de doelen voor het gezin als geheel, zoals rustig en respectvol met elkaar omgaan.

Duur

Afhankelijk van jouw situatie duurt MDFT 4 tot 6 maanden. Het is een behandeling met gemiddeld twee afspraken per week. Dit vindt plaats op de locatie van Elker en in de thuissituatie. Het is mede de intensiteit die zorgt voor goede resultaten.

Verwijzing

Meer weten over hoe jij je kunt aanmelden? Bel het gratis nummer: 0800-elkerhulp (0800-355374857).