Print pagina

Als zelfstandig wonen lastig is, biedt Elker begeleiding

Niet voor iedereen is het even gemakkelijk om op jezelf te wonen. Bijvoorbeeld omdat er problemen zijn met schulden, school of werk. Of omdat je het moeilijk vindt om goed voor jezelf te zorgen en contacten aan te gaan. Elker biedt jou begeleiding bij het zelfstandig wonen.

Wat is beschermd wonen?

Elker biedt twee vormen van beschermd wonen. De eerste is ‘Beschermd kamer wonen met verblijf.’ Je woont dan in een huis van Elker. De tweede is ‘Begeleid kamer wonen.’ Je hebt dan eigen woonruimte en krijgt daar begeleiding van Elker. Voor beide vormen geldt dat Elker de zelfstandigheid van jou wil vergroten. Dit doen we met individuele begeleiding, trainingen, dagbesteding en diverse projecten.

Wanneer beschermd wonen?

Beschermd wonen is er voor jongeren van 17 tot 27 jaar die problemen ervaren met zelfstandig wonen. Ook moet er sprake zijn van een psychiatrische beperking. Deze beperking is niet meer allesbepalend in het dagelijks leven. Je bent in staat om met de juiste begeleiding nieuwe vaardigheden te leren.

Hoe werkt beschermd wonen?

Elker biedt verschillende vormen van beschermd wonen én begeleiding. De begeleiding die je krijgt, hangt af van de problemen die er zijn. Ook wanneer je tijdens het traject extra begeleiding nodig hebt, biedt Elker deze.

 

Stap 1: Bij de start van het traject stellen we met jou en je omgeving doelen vast. Elker gaat hierover ook met je ouders in gesprek. Op basis van deze doelen maken we een plan van aanpak.

Stap 2: Tijdens het traject krijg je een individuele begeleiding. Daarnaast biedt Elker dagbesteding. Bijvoorbeeld voor jongeren die (tijdelijk) niet naar school gaan of geen werk hebben. We bieden ook diverse projecten. Zo kun je meedoen aan ons kookproject. Hierin leren jongeren samen koken en oefenen ze in een veilige sfeer aan hun (sociale) vaardigheden.

Stap 3: Na maximaal twee jaar ronden we het traject af. We bespreken de resultaten en kijken hoe we verder gaan.

"Dankzij de begeleiding van Elker mag ik binnenkort zelfstandig gaan wonen."

19-jarige jongen

Niet praten zonder een klik.

Feit: Samenwerken met ouders is nodig omdat zij verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind (artikel 18 IVRK) en samenwerking bijdraagt aan positieve uitkomsten.

Aanmelden

Meer informatie over Beschermd Wonen? Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.