Print pagina

Rust, veiligheid en stabiliteit wanneer het thuis niet meer gaat

Soms gaat het thuis niet meer. De problemen zijn te groot en geven teveel spanning in het gezin. De 24-uurs Behandelgroep biedt dan uitkomst. Je verblijft dan een tijdje bij Elker. Wij zorgen voor rust, veiligheid en stabiliteit. Jij kan je focussen op de behandeling. Zodat je na een tijdje thuis weer samen verder kunt.

Wat is een 24-uurs behandelgroep?

Je krijgt in een behandelgroep 24 uur per dag begeleiding van Elker. Onder meer bij wonen, onderwijs en vrije tijd. Je kan jefocussen op de behandeling en krijgt de gelegenheid om te oefenen met gedrag. Thuis wordt de strijd en de spanning verminderd. Dit biedt jou en je ouders even ruimte. Om problemen een plekje te geven of om na te denken over hoe het verder moet.

Wanneer 24-uurs behandelgroep?

De behandelgroep is er voor jongeren (12-18 jaar) waarvoor behandeling in de thuissituatie even niet meer mogelijk is. Vaak gaat het om grote problemen thuis, meestal in combinatie met een psychiatrische stoornis. Je ervaart veel last van deze problemen. De problemen hebben ook negatieve invloed op het gezin en de omgeving.

Hoe werkt de behandelgroep?

Elker wil kinderen en jongeren zoveel mogelijk in de thuissituatie helpen. De 24-uurs behandelgroep is daarom een tijdelijke oplossing. Ons doel is altijd om behandeling thuis weer mogelijk te maken. We hebben verschillende behandelgroepen. Bij de één ligt de nadruk op het omgaan met problemen. Bij de ander op het herstel van psychiatrische problemen. In welke groep je terecht komt, hangt af van de hulp die het nodig hebt.

"De hulp van Elker helpt me echt. Samen met de groepsleiding werk je aan je doelen. Ik leer op de groep om zelf keuzes te maken in hoe ik deze doelen wil behalen."

15-jarig meisje

Niet praten zonder een klik.

Verwijzing

Meer informatie over de 24-uurs Behandelgroep?  Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.