Print pagina

Hulp in het gezin om ervoor te zorgen dat de problemen minder worden.

Voor wie

Voor gezinnen met kinderen in de leeftijd tussen 0 en 18 jaar, waarbij het in de gezinnen niet goed gaat.

Aanleiding

Je ouders vinden opvoeden erg lastig. Daarnaast kunnen je ouders andere problemen hebben zoals; schulden of ruzies.

Doel

Het doel is je ouders adviseren zodat de problemen in het gezin minder worden. Daarnaast is ook het doel dat de opvoeding makkelijker gaat, zodat het voor jou en je broers/zussen een fijn gezin wordt.

Achterliggende gedachte

- De veiligheid en ontwikkeling van jou en je broers/zussen staan voorop;
- Gezinnen helpen in zichzelf te geloven;
- Geloven dat gezinnen kunnen veranderen;
- Ouders adviseren hoe ze hun vaardigheden kunnen vergroten;
- Sterke kanten herkennen en hierop voortbouwen;

Aanpak

Afhankelijk van de ernst van de situatie en de daarbij behorende vraag van het gezin wisselt het aantal uren hulp. De huisbezoeken zullen afgestemd worden op de hulpvraag en de fase van de hulpverlening. Naast huisbezoeken kan de gezinshulpverlener ook telefonisch contact hebben met het gezin of via e-mailcontacten.

Duur

De duur van de hulp varieert. Het lichtste traject gaat uit van maximaal 15 huisbezoeken en het meest intensieve traject bestaat uit maximaal 35 bezoeken.

Aanmelden

Meer weten over hoe jij je kunt aanmelden? Bel het gratis nummer: 0800-elkerhulp (0800-355374857).