Print pagina

Privacy

Als je bij Elker komt, dan deel je je problemen met de hulpverlener(s). Je praat over privézaken en je wilt er zeker van zijn dat er zorgvuldig met jouw gegevens en informatie wordt omgegaan. Dat is de normaalste zaak van de wereld en daar zijn ook regels voor. Die zijn wettelijk vastgelegd.

Dossier
Als je bij Elker terechtkomt wordt er een elektronisch dossier aangemaakt. Persoonlijke gegevens en alle informatie over het verloop van de hulp, zoals hulpverleningsplan, contactjournaals, correspondentie en verslagen, worden hierin bewaard. De gangbare termijn hiervoor is vijftien jaar, wettelijke uitzonderingen daargelaten. Je mag een verzoek indienen om het dossier (of delen daarvan) eerder te laten vernietigen. Met het (elektronisch) dossier en met cliëntgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Alle medewerkers van Elker hebben daarnaast een geheimhoudingsplicht.

Recht op inzage, wijziging en vernietiging
Jouw dossier is eigendom van Elker.
Je hebt er recht op om jouw dossier te bekijken en een kopie van de gegevens op te vragen (tegen kopieerkosten). Hiervoor kun je een verzoek indienen bij je mentor of begeleider, die je dan zo spoedig mogelijk inzage zal verlenen. Je mag dingen die feitelijk niet kloppen wijzigen of een eigen aantekening laten opnemen. Het is mogelijk, dat je een deel van het dossier niet mag bekijken, als daar gegevens over andere personen in staan.

Leeftijd
Ben je jonger dan 12 dan mogen alleen je ouder(s)/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger het dossier inzien. Je mag jouw mentor/begeleider vragen om het plan met jou te bespreken en het toe te lichten, op een manier die jij begrijpt. Ben je tussen de 12 tot 16 jaar dan geldt dat inzage in het dossier in principe wordt verleend aan zowel de jongere (aan jou) als aan jouw ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger. Ben je 16 jaar of ouder dan wordt in principe alleen aan jou inzage verleend.

Informatie van en aan anderen
Normaalgesproken is jouw toestemming en die van jouw ouder(s)/verzorgers of die van de wettelijk vertegenwoordiger, nodig wanneer informatie aan anderen wordt gegeven. Hierover worden afspraken gemaakt in het eerste gesprek, bij de start van de hulp.
Als je niet tevreden bent of je hebt een klacht over de manier waarop er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan, blijf er dan niet mee rondlopen.

Lees hier meer over de klachtenprocedure en/of vertrouwenspersoon