Welke hulp is nodig?

Soms is de hulpvraag nog niet helder of is er behoefte aan consultatie. Ook in dit stadium helpt Elker graag.

Advies en Consultatie

U heeft behoefte aan een consult van een jeugdzorgprofessional over een kind/jongere en/of het gezin. Wij denken mee, adviseren en voegen specialistische kennis toe. Bijvoorbeeld op het gebied van zorgtoewijzing, maar ook gedurende een al ingezet hulpverleningstraject. Advies en consultatie kan telefonisch, maar zo nodig kan een medewerker ook aansluiten bij een (zorg)overleg.

Vraagverheldering

De hulpvraag is nog onvoldoende helder en/of het is nog onduidelijk welke hulp het meest passend is voor een kind/jongere en /of het gezin. Wij maken de hulpvraag concreet. Dit is ook mogelijk wanneer de verwijzer nog onvoldoende informatie heeft doorgegeven. In overleg brengen we de situatie en de hulpvraag van een kind/jongere, het gezin en de context in kaart.

Diagnostiek

Bij complexe problematiek, waarbij niet duidelijk is wat er aan de hand is en welke hulp passend is. Diagnostiek levert zicht op de aard en mogelijke verklaringen voor het probleemgedrag of op welke interacties een rol spelen in het ontstaan of in stand houden van het probleemgedrag. Dit is nodig om de behandelingen of begeleiding (nog) beter aan te laten sluiten bij de hulpvraag.