Hulp via onderaannemers

Sommige hulp wordt niet door Elker uitgevoerd maar door onderaannemers. Wat wie dat zijn en wat ze doen kun je hier lezen.

Gezinshuizen

Een kind/jongere heeft complexe sociaal-emotionele ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Naast de problematiek van het kind/jongere is er sprake van een onveilige of instabiele opvoedsituatie met een ernstige verstoring van draagkracht en draaglast van (pleeg)ouders. Het perspectief van het kind/de jongere is dan ook wonen buiten het (pleeg)gezin. Wonen in een pleeggezin is niet mogelijk gezien de vaak complexe problematiek. Het kind/de jongere wordt in een gezinshuis geplaatst. Hij groeit op in een stabiele veilige woonomgeving binnen een professionele gezinssituatie, waarin de ontwikkeling gestimuleerd wordt. De plaatsing is meestal voor een langere periode. Het kind/de jongere blijft contact houden met de eigen ouders/gezin.

Diverse hulp

Naast bovenstaande hulp kunnen onderaannemers ook andere vormen van hulp aanbieden. Voor het aanbod van onze onderaannemers verwijzen we naar deze pagina.

Iemand spreken van Team Partners van Elker? Bel naar: 06 21387931 of mail naar partnervan@elker.nl