Hulp bij trauma

Soms zitten kinderen / jongeren in de knel en in hun gedrag laten ze zien dat ze zich niet goed kunnen ontwikkelen, ze zitten ergens mee. Dit kan zijn, omdat er iets ingrijpends is gebeurd (mishandeling, trauma, seksueel misbruik, overlijden van ouders) of dat hij / zij vanuit aanleg of psychische problemen moeite heeft om zich positief te ontwikkelen. Elker biedt hiervoor verschillende vormen van behandeling en ondersteuning afgestemd op de specifieke vraag.

Trauma individueel

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die problemen hebben zoals: weinig zelfvertrouwen hebben, zich moeilijk kunnen uiten, het moeilijk vinden om met anderen om te gaan, angstig en of somber. De problemen komen voort uit (mogelijk) traumatische ervaringen uit het verleden. De behandelingen binnen Elker gericht op die situaties waar ook andere problemen spelen, zoals opvoedingsvragen of vragen vanuit het onderwijs.

Individuele kan bestaan uit speltherapie,  Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) of EMDR. De individuele therapie kan gecombineerd worden met een groepstherapie.

Trauma groepen

Seksueel misbruik en huiselijk geweld hebben vaak grote impact op het kind en het gezin. Dit kan zich bij het kind uiten in emotionele problemen of gedragsproblemen. Ouders kunnen te maken krijgen met problemen in de opvoeding of met gevoelens van boosheid, schuld en verdriet.

Binnen het zorgprogramma trauma zijn er behandelgroepen voor de verwerking van 1) seksueel misbruik en 2) huiselijk geweld. Bij beide groepen wordt er gewerkt  vanuit de Horizon methode.   De hulp en ondersteuning is zowel gericht op het kind als op de ouders.