Hulp bij scheiding

Voor ouders met complexe echtscheidingsproblematiek. Een scheiding heeft vaak een enorme impact  op  de jeugdige, ouders en hun omgeving. Goed ouderschap en communicatie tijdens en na de scheiding is belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugdige. Voor ouders die er samen of met ondersteuning vanuit het lokale veld niet uitkomen biedt Elker een breed palet aan begeleiding en ondersteuning.

Ouders

Aan ouders bieden we begeleiding middels de erkende methodiek Ouderschap Na Scheiding gericht op communicatie en afspraken. Naast gesprekken met ouders en kinderen kan er ook gebruik gemaakt worden van het Omgangscentrum voor het begeleiden van de omgang en het  toewerken naar zelfstandig contact tussen ouder en kind. Daarnaast  is ondersteuning mogelijk voor ouders die tijdelijk of voor langere tijd geen contact hebben met hun kind. Wanneer het nog niet lukt om met elkaar in gesprek te gaan kan de bemiddelaar van Elker ook ouders individueel coachen.

Kinderen

Voor kinderen/jongeren kan het fijn zijn om met leeftijdsgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt via  spel of andere creatieve werkvormen in gesprek te gaan.  Wanneer een groep minder passend is zijn  individuele gesprekken mogelijk. Er wordt gebruik gemaakt van de erkende methodieken KIES en Dappere Dino’s.

Online hulp bij scheiding: Compaiz

Voor online hulp bij scheiding kun je als ouder terecht op www.compaiz.nl. Compaiz is hét online platform waar je informatie vindt over scheiden en het effect daarvan op je kind. Daarnaast biedt Compaiz een aantal online producten en diensten. Zoals een online ouderschapsplan, e-book en communicatietraining.