Hulp bij crisis

Spoedhulp in het gezin

Bij een acute crisis in een gezin, waarbij er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van één of meerdere kinderen en er sprake is van een dreigende uithuisplaatsing. Meld crisissituaties bij Spoed voor Jeugd via 050-5239851. Dit centrale regionale meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en schakelt vervolgens de juiste zorgaanbieder in.  Spoedhulp van Elker start binnen 24 uur na aanmelding en richt zich op stabilisatie van de crisis en onderzoek van het perspectief. We werken met verschillende methodieken (ASH en FF).

Spoedhulp met verblijf

De veiligheid van een kind/jongere en/of andere gezinsleden is in het geding. Er is sprake van een ernstige en acute bedreiging, waarbij vrijwillig of justitieel is besloten dat het beter is dat het kind/de jongere uit het gezin tijdelijk ergens anders onderdak krijgt.  Het kind/de jongere wordt in een crisispleeggezin geplaatst. Jongeren van 12 jaar of ouder bij wie plaatsing in een pleeggezin niet mogelijk blijkt, plaatsen we binnen de crisisopvang. We zetten crisispleegzorg of crisisopvang in als interventie binnen Ambulante Spoedhulp. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van Ambulante Spoedhulp met verblijf, wordt dit niet gezien als een uithuisplaatsing.