Hulpaanbod

Verwerkingsgroepen seksueel misbruik

0 - 18 jr

Op locatie

Seksueel misbruik heeft vaak grote impact op zowel kinderen als ouders. Dit kan zich bij kinderen uiten in emotionele problemen of gedragsproblemen. Ouders kunnen te maken krijgen met problemen in de opvoeding of met gevoelens van boosheid, schuld en verdriet. Het is daarom goed om te weten dat Elker hun kind en de ouder kan helpen bij de verwerking van seksueel misbruik.

Wat is de verwerkingsgroep seksueel misbruik?

De verwerkingsroep biedt ouders en hun (pleeg)kind hulp bij de verwerking van seksueel misbruik. Dit doen we met gesprekken en oefeningen. De verwerkingsgroep zorgt ervoor dat de stress of de schuldgevoelens bij het kind verminderen. Ook de ouder krijgt de kans om het seksueel misbruik van het kind te verwerken. Er is ruimte om hun verhaal te doen en om te leren hoe ze om kunnen gaan met hun gevoelens. Daarnaast krijgen ouders handvatten om hun kind te helpen bij de verwerking van zijn ervaringen. De dader van het misbruik zit nooit in de verwerkingsgroep.

Veel voorkomende problemen

  • Gedragsproblemen van kinderen
  • Opvoedingsproblemen
  • Emotionele problemen van kinderen
  • Seksueel misbruik van kinderen

Hoe werkt de verwerkingsgroep?

Binnen vijf dagen na de aanmelding neemt Elker contact met de ouder of het kind op. We maken alvast een eerste afspraak en geven meer informatie over de verwerkingsgroep.

Stappenplan

  1. Aan de hand van de problemen die ouder en kind ervaren, stellen we een hulpverleningsplan op. Hierin staan bijvoorbeeld doelen die tijdens de sessies in de verwerkingsgroep terugkomen.

  2. De hulp voor ouder en kind start tegelijkertijd. Het kind gaat naar de kindergroep, hier komt hij in contact met leeftijdsgenoten die ook slachtoffer van seksueel misbruik zijn. Door gesprekken, oefeningen en rollenspellen begeleiden we het kind bij het verwerkingsproces. De ouder gaat naar de oudergroep. Aan de hand van allerlei thema’s geven we handvatten om met het gedrag, de problemen en trauma’s van het kind om te gaan. Daarnaast is er in de groep alle ruimte om het eigen verhaal te doen. Ook doen ouders oefeningen om met gevoelens om te gaan.

  3. In een eindgesprek bespreken we wat heeft gewerkt, hoe we verder gaan en wat ouder en kind daarbij nodig hebben.

Aanmelden

Ouder en kind kunnen naar deze Verwerkingsgroep verwezen worden door het WIJ-team, Centrum Jeugd en Gezin, Jeugdbescherming-Noord of een (huis)arts.

Ga naar het volledige aanbod