Hulpaanbod

Verwerkingsgroepen huiselijk geweld

4 - 18 jr

Op locatie

Huiselijk geweld heeft grote impact op kinderen én hun ouders. De gebeurtenissen kunnen bij kinderen leiden tot emotionele problemen of gedragsproblemen. Maar ook ouders kunnen te maken krijgen met gevoelens van boosheid of schuldgevoel. In de verwerkingsgroep Huiselijk Geweld biedt Elker hen beiden hulp en ondersteuning om met deze problemen om te gaan.

Wat is de verwerkingsgroep huiselijk geweld?

De verwerkingsgroep helpt (pleeg)kinderen om ervaringen met huiselijk geweld te verwerken. Ouders leren hun kind hierbij te ondersteunen. Ouders en kinderen volgen in vijftien groepsbijeenkomsten een eigen programma in de kinder- en oudergroep. Aan het einde van elke sessie komen de groepen bij elkaar. Daarnaast krijgen ouders opdrachten mee naar huis. Deelname maakt voor het kind duidelijk dat het niet alleen staat en dat ruzies en geweld een probleem zijn van het hele gezin. De pleger van het huiselijk geweld zit nooit in de verwerkingsgroep.

  • Veel ruzie in het gezin
  • Huiselijk geweld

Hoe werkt de verwerkingsgroep huiselijk geweld?

Binnen vijf dagen na de aanmelding neemt Elker contact op met de ouders en kind(eren). We maken alvast een eerste afspraak en geven meer informatie over de training.

Stappenplan

  1. De ouder start met zes bijeenkomsten. In deze groepssessies werken ze aan hun eigen verhaal. Wat is de voorgeschiedenis? Hoe zit het met ruzie en huiselijk geweld in het verleden? Door inzicht in hunzelf, leren ze ook hun kind beter begrijpen.

  2. Ouder en kind volgen daarna een programma van vijftien bijeenkomsten in de verwerkingsgroep. We hebben een ouder- en een kindergroep. In de beide groepen staat elke week een thema centraal. Bijvoorbeeld: ruzie, boosheid, veiligheid, nachtmerries, sterke kinderen en sterke ouders. In beide groepen behandelen we hetzelfde thema met gesprekken en oefeningen. Aan het eind van elke sessie komen de ouder- en kindergroep bij elkaar. Samen werken ze verder.

  3. In een eindgesprek bespreken we wat heeft gewerkt, hoe we verder gaan en wat ouder en kind daarbij nodig hebben.

Om in aanmerking te komen voor de verwerkingsgroep huiselijk geweld hebben ouder en kind een doorverwijzing nodig van het WIJ-team, Centrum Jeugd en Gezin, Jeugdbescherming Noord of een (huis)arts.

Ga naar het volledige aanbod