Hulpaanbod

VertrekTraining

15 - 23 jr

Ambulant

Elker biedt voor jongeren vanaf 15 tot 23 jaar de VertrekTraining (VT) aan. Dit is een intensieve en individuele training van tien weken voor jongeren die thuisloos zijn of het risico lopen dit te worden. Tijdens de training gaan de jongere en de trainer vooral samen praktisch aan de slag.

Doelen VertrekTraining

  • Het verkrijgen van een stabiele woonsituatie
  • Het verkrijgen van dagbesteding
  • Het vergroten van vaardigheden
  • Het verkrijgen van een sociaal netwerk
  • Het aanpakken van eventuele schulden dan wel afhandelen van strafzaken

Hoe werkt VT?

De trainer is activerend en outreachend. Hij/zij gaat veel samen met de jongere op pad. Samen worden concrete doelen gesteld en motiverende middelen en technieken ingezet.

Kort en krachtig

De duur van een vertrektraining is maximaal tien weken. In die tien weken is er intensief contact tussen trainer en jongere, dit houdt in dat er meerdere afspraken per week zijn. In de weken wordt er gewerkt aan het behalen van de gestelde doelen. Na drie en zes maanden vindt er vervolg contact plaats vanuit de trainer.

Voor wie is VT?

Vertrektraining is bedoeld voor jongeren vanaf 15 tot 23 jaar die thuisloos zijn of het risico lopen dit te worden vanwege;

  • Een beperkt sociaal netwerk
  • Een beperkte toegang tot onderwijs, werk, huisvesting en maatschappelijke dienstverlening
  • Problemen op verschillende gebieden: gedragsproblemen, vaardigheidstekorten, criminaliteit, alcohol- en druggebruik, voortijdig schoolverlaten.

Aanmelden en verder informatie

Vertrektraining wordt geboden vanuit het team Ambulante Jongerenhulp van Elker. Voor de vertrektraining is een toewijzing (Jeugdzorgcode 45A53) nodig. Bel voor meer informatie Anna Wessels, praktijkbegeleider: 06 10416343

Ga naar het volledige aanbod