Hulpaanbod

Samenwerking rondom het jonge kind

0 - 12 jr

Wanneer er problemen zijn rondom jonge kinderen zoekt Elker de samenwerking op met andere ketenpartners. 

Vroeg Erbij Team (VET)

De problemen van jonge kinderen (0-12 jaar) zijn heel divers. Het Vroeg Erbij Team bestaat uit deskundigen vanuit verschillende organisaties die met hun expertise en ervaring naar de situatie kijken. Zo wordt zo vroeg mogelijk passende hulp en ondersteuning ingezet om problemen op later leeftijd te beperken of zelfs te voorkomen.

Huisarts en ziekenhuis

Op het gebied van eetproblemen en excessief huilen bij jonge kinderen werkt Elker nauw samen met huisartsen en medisch specialisten van ziekenhuizen. Ook kan Elker worden ingeschakeld door artsen indien blijkt dat kinderen en ouders (meer) ondersteuning wensen in de opvoeding van een kind dat ziek is (geweest).