Portalis (scholen)

Voor ouders

Omdat uw kind in Elker of het Behandelcentrum Woodbrookers verblijft en onderwijs volgt bij Elker, is een bijzondere situatie ontstaan. Wij kunnen ons voorstellen dat u in meerdere opzichten een grotere afstand met uw kind ervaart dan voorheen. Maar u heeft natuurlijk dezelfde vragen over uw kind als daarvoor. En misschien zelfs wel meer.

Een bijzondere schoolsituatie

Contact met ouders/ (gezins)voogd vinden wij erg belangrijk. Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind en de gang van zaken op school, organiseren we regelmatig ouderavonden. Tijdens deze avonden kunt u in gesprek met de loopbaanbegeleider, docenten en/of de mentor van uw kind. Indien mogelijk is uw kind geheel of gedeeltelijk aanwezig bij het gesprek. Tijdens de ouderavonden is er gelegenheid de school te bekijken.

Ongeveer vier weken na de start van het onderwijs bij Elker nemen wij contact met u op om het geplande onderwijstraject van uw kind te bespreken. Als er buiten de ouderavonden situaties ontstaan waarbij wij contact met u noodzakelijk vinden neemt de mentor of de loopbaanbegeleider contact met u op. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om aanpassingen in het onderwijstraject, buitenschoolse activiteiten, schoolverzuim en incidenten.

Heeft u zelf tussendoor vragen dan adviseren wij u om zelf contact op te nemen via de mentor, de loopbaanbegeleider of de contactgegevens achterin de schoolgids.

Contacten met de Medezeggenschapsraad

Mocht u behoefte hebben om in gesprek te gaan met een oudervertegenwoordiger uit de Medezeggenschapsraad, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Jeltes via m.jeltes@elker.nl