Portalis (scholen)

Portalis Veenhuizen

Het onderwijs van Elker heeft op het terrein van Justitiële Jeugdinrichting in Veenhuizen (Drenthe) een eigen schoolgebouw (het Dok) en een werkplaats (de Brug) voor arbeidstoeleiding. De jongeren in detentie volgen hier onderwijs op verschillende niveaus en op maat.

Postadres

Postbus 274
9700 AG Groningen

T 050 851 45 30
F 050 533 17 55 (Veenhuizen)
E onderwijs@elker.nl

Bezoekadres
Oude Asserstraat 20, Veenhuizen

Downloads Schoolgids en schoolplan

Download hier de schoolgids 2019 - 2020 voor locatie Veenhuizen.

Download hier het schoolplan 2017 -  2020 van Onderwijs voor alle locaties.