Justitiële Jeugdinrichting (JJI)

Plaatsing

Wanneer een jongere in aanraking komt met justitie, kan de (kinder)rechter besluiten tot een plaatsing in de JJI.

Binnenkomst

Bij binnenkomst wordt de veiligheid in acht genomen door elke jongere te controleren. Voor diens aankomst heeft er al een eerste risicotaxatie plaatsgevonden van de jongere zelf en diens omgeving. In de intakefase vindt er een gesprek plaats met de gedragswetenschapper, medische dienst, trajectbegeleider en loopbaanbegeleider. De groepsleider voert meerdere gesprekken om meer van de achtergrond en het functioneren van de jongere te weten te komen. Ook wordt de jongere ingelicht over de dagroutine en de huisregels.

Leefgroep

De jongeren verblijven in een leefgroep, waar ieder een eigen kamer heeft. Op de kort verblijf-afdeling zijn dit 10 jongeren per groep, op de lang verblijf-afdeling (na 3 à 4 maanden) zijn dit 8 jongeren per groep. Er is sprake van een orthopedagogisch leefklimaat en door middel van de basismethodiek wordt de behandeling gefaseerd en toegesneden op de problematiek van de jongere. In periodieke perspectiefplannen worden het diagnostisch beeld, de behandeldoelen en de voortgang van de behandeling vastgelegd.

Verblijf

Binnen de JJI houden alle jongeren een dagroutine aan. Voor elke dag geldt een dagprogramma. School, behandeling en dagbesteding maken daar een belangrijk deel van uit. Aan het dagprogramma doet iedere jongere mee, behalve wanneer dit om een speciale reden niet mogelijk is.

Mentor

Tijdens het verblijf krijgt elke jongere een mentor. De mentor heeft een belangrijke coachende taak en is, samen met de mentordocent van school, het aanspreekpunt voor de ouders en eventueel andere belangrijke betrokkenen.

Zakgeldkaart en winkel

de JJI heeft een winkeltje waar jongeren één keer per week verzorgingsproducten, frisdrank, snoep, chips en kaartjes kunnen kopen. Deze spullen kunnen jongeren betalen met hun zakgeldkaart. De spullen mogen meegenomen worden naar de leefgroep.

Huisregels en Klachtrecht

Er gelden huisregels binnen de JJI. Bij binnenkomst krijgt de jongere de huisregels én een klachtenformulier uitgereikt. Voor jongeren die te maken hebben met vrijheidsbeperkingen is het belangrijk om klachten te kunnen en mogen indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie behandelt deze klachten.