Justitiële Jeugdinrichting (JJI)

Nazorg

Vanaf de eerste dag in de JJI van Elker werkt een jongere toe naar zijn perspectief. Als een jongere vertrekt, kan het zijn dat hij terug keert naar huis, zelfstandig gaat wonen of in een vervolgvoorziening gaat wonen.

Wij bereiden een jongere zo goed mogelijk voor op dit vertrek. Zo zijn er verlofmomenten waarop een jongere alvast kan oefenen op zijn vervolgplek.  Daarnaast werken we samen met instellingen waarmee een jongere na zijn vertrek te maken krijgt. In overleg bepalen we hoe de behandeling er na het verblijf in de JJI gaat uitzien.  

Ouders en sociaal netwerk

Het sociale netwerk van een jongere is belangrijk in de behandeling. De JJI van Elker biedt ouders of verzorgers begeleiding om jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen. Meeweten, meedenken, meedoen en meebeslissen is het motto. Ook andere mensen die door de jongere als steun worden ervaren, betrekken we bij de behandeling. Denk hierbij aan familieleden, vrienden, onderwijzers of sporttrainers.