Justitiële Jeugdinrichting (JJI)

Klachten en bemiddeling

Commissie van Toezicht

JJI heeft een Commissie van Toezicht. Deze commissie houdt toezicht op de gang van zaken in JJI. In de commissie zitten mensen die niet bij Elker werken. Ze zijn onafhankelijk en onpartijdig.

Klachten van jongeren

Bent u het niet eens met een beslissing van Elker? Of vindt u dat u en uw kind verkeerd zijn behandeld? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Allereerst kunt u een probleem melden bij de mentor van uw kind, de betrokkenen vanuit de JJI bespreken het probleem vervolgens met u.

Maandcommissaris

Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u een gesprek aanvragen met de maandcommissaris van de Commissie van Toezicht. Tijdens dit gesprek wordt het probleem besproken. De maandcommissaris kan bemiddelen tussen u en Elker. Neem voor een afspraak met de maandcommissaris contact op met het secretariaat van de Commissie van Toezicht.

Schriftelijke klacht

Ook kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Commissie van Toezicht van JJI. Stuur uw klacht naar: 

Commissie van Toezicht van JJI
t.a.v. mevrouw T. Heller
Postbus 781
9700 AT Groningen

De commissie neemt contact met u op. De commissie bekijkt uw klacht en het verhaal van Elker en beslist vervolgens wie gelijk heeft. Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u in beroep gaan bij de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Hoe dat moet staat op de uitspraak van de klachtencommissie vermeld.