Over JeugdzorgPlus

Casus Alex

De verhalen achter de gesloten jeugdzorg: ze zijn vaak onbekend. Lees mee om meer te weten over de redenen van plaatsing, de behandeling en het perspectief van de jongeren zoals van Alex.

Alex (15) heeft veel moeite om zijn emoties onder controle te houden, hij heeft onder meer last van woedeaanvallen. Door de stoornis van Asperger, ADHD en kenmerken van ODD (Oppositioneel-Opstandige gedragsstoornis) kan hij zich moeilijk in een ander verplaatsen en heeft hij weinig tot geen zelfinzicht. Daarnaast heeft hij in zijn gezinssituatie nare ervaringen opgedaan. Er ontstaat een onhoudbare thuissituatie, zijn ouders kunnen het niet langer aan.

Alex wordt op verschillende plekken opgevangen, maar ondanks de inzet van iedereen escaleert de situatie. Alex is heel slim en ziet er lief uit. Daardoor overschat zijn omgeving hem regelmatig. Op de korte termijn lijkt het prima om hem tegemoet te komen, maar op de langere termijn zorgt dit bij hem juist voor onrust. Alex is dus sterk afhankelijk van de omgeving waarin hij geplaatst wordt. Begrenzing vanuit zijn begeleiders is essentieel, maar soms krijgt hij te veel ruimte.

Zijn agressie neemt steeds ernstiger vormen aan. De hulp die hij krijgt, slaat niet aan en Alex’ ouders voelen zich onmachtig. Uiteindelijk wordt besloten om Alex binnen de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) van Elker in Groningen te plaatsen. Daar krijgt hij de structuur en duidelijkheid die hij nodig heeft. Hij krijgt medische en therapeutische begeleiding, gaat aan de slag met zijn agressie-problemen en komt langzaam tot rust. Zijn doel? Naar een geschikte woonplek verhuizen waar hij verder volwassen en zelfstandig worden.

Behandeling: Doen Wat Werkt 

Vanuit de behandelmethode Doen Wat Werkt kiest JeugdzorgPlus voor een aantal focuspunten om een keerpunt in het gedrag van Alex te bewerkstelligen. De nadruk ligt op een duidelijke structuur en eenduidige afspraken, om van daaruit veiligheid en rust te creëren. De resultaten van deze aanpak bepalen of Alex naar een vervolgplek kan of nog niet. Hierbij werkt JeugdzorgPlus met de Signs of Safety-methode. Dat wil zeggen dat er wordt gemeten en gemonitord of de situatie voor iedereen veilig is, voordat de gesloten kaders van JeugdzorgPlus worden losgelaten. Overigens kan Doen Wat Werkt ook ingezet worden als intensieve ambulante behandeling zonder geslotenheid.

Vervolg

Alex heeft inmiddels geleerd zijn agressie te reguleren. Ook de structuur en veiligheid doen hun werk. Vanuit zijn vervolgplek kan hij met ambulante hulpverlening verder werken aan zijn ontwikkeling. JeugdzorgPlus werkt intensief samen met evidence-based ambulante programma’s als Multi Systeem Therapie, Multidimensionale Familietherapie en Relationele Gezinstherapie. Deze therapieën geven de direct betrokkenen handvatten om inzicht te krijgen in de situatie en daar op een andere manier mee om te gaan.

Een gesloten behandeling bij JeugdzorgPlus blijft als achterwacht inzetbaar. Als de situatie thuis of op een andere verblijfplek uit de hand dreigt te lopen, volgt een korte time-out bij JeugdzorgPlus. De verblijfplek blijft beschikbaar en Alex kan daar na de time-out opnieuw beginnen. Ook kan Alex of zijn begeleider altijd contact opnemen met JeugdzorgPlus voor advies. Zo halen we meer uit de mogelijkheden van een ambulante plek.

Meer weten?

Heb je een jongere met ernstige gedragsproblemen (dit kunnen problemen op diverse gebieden zijn) neem dan tijdig contact op met het Servicepunt JeugdzorgPlus. Zo kunnen we (spoed)plaatsingen in de geslotenheid voorkomen.